TKN. Liên Phương

BÁO CÁO

Khóa tu “Nên Tập Sống Chung Tu Học” lần thứ nhất


Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thượng tọa chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức tăng ni Ban tổ chức,

Kính bạch chư huynh đệ hành giả,

Kính thưa quý Phật tử,

Để hướng dẫn chư ni tu tập đúng đường lối của Hệ phái, vào ngày 20 tháng 06 năm Đinh Dậu ( nhằm ngày 13 – 07 – 2017), Hòa thượng Giác Tuấn – Trị sự trưởng Giáo đoàn VI chỉ đạo chư Tôn đức Ban trị sự thành lập khóa tu “Nên Tập Sống Chung Tu Học” lần thứ nhất tại đạ tràng tịnh xá Phước Hưng. Đây là Khóa tu nội bộ dành cho ni giới trong Giáo đoàn VI theo đúng mô hình Khóa tu Truyền thống của Hệ phái. Để tổng kết lại quá trình tu tập, chúng con xin đại diện cho Ban thư ký báo cáo nội dung chương trình tu tập như sau:

I. SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ

Tổng số lượng chư Ni tham dự: 26 vị (Phước Hưng: 12 vị, Ngọc Sanh: 5 vị, Ngọc Tuyền: 4 vị, Ngọc Hưng: 1 vị, Ngọc Tân: 2 vị, Ngọc Chu: 1 vị, Ngọc Huệ: 1 vị). Trong số đó: Ni sư: 2 vị, Tỳ kheo ni: 17 vị, Thức xoa: 5 vị, Sa di ni: 2 vị.

V. PHÁP HỌC

Trong khuôn khổ khóa tu, Ban Tổ chức dành thời gian giảng dạy giáo lý vào buổi sáng và đọc Chơn Lý vào buổi chiều.

Trong giờ đọc Chơn Lý, Ban Tổ chức chọn hai quyển Chơn Lý số 11: Khất Sĩ Chơn Lý số 53: Số Tức Quan do ĐĐ. Giác Minh diễn đọc cho hành giả lắng nghe.

Thời thính pháp buổi sáng gồm có 3 bài pháp thoại:

1. Bài pháp thoại của TT. Giác Nhuận – Trưởng ban Tổ chức Khóa tu: Thượng tọa đã diễn giải ý nghĩa tu tập ngang qua phần đầu của quyển Chơn Lý số 1: Võ Trụ Quan. Nội dung bài giảng có thể hiểu tóm tắt như sau: Chơn Lý Võ Trụ Quan là cửa ngõ đi vào giáo pháp Khất Sĩ. Thuở xưa đức Thế Tôn lần tiên chuyển pháp luân đã dạy chư Tỳ kheo về Tứ Diệu Đế làm cửa ngõ đi vào Phật pháp. Trong đó, hai cặp phạm trù nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian được đức Phật giảng dạy rõ ràng. Kế thừa giáo pháp của Phật, đức Tổ sư Minh Đăng Quang dùng nguyên lý hình thành và hoài diệt của võ trụ và các tinh cầu để nói lên con đường tiến hóa của chúng sanh từ thấp lên cao. Chúng sanh từ nơi không sanh ra có rồi từ cái có trở về không. Từ đất nước lửa gió sinh ra cỏ cây, thú người, trời Phật theo duyên tiến hóa đúng quy luật tròn đầy của thiện nghiệp. Ai đi đúng quy luật này sẽ được giải thoát, còn ai đi ngược lại sẽ bị tan hoại và sa đọa trong sáu nẻo luân hồi.

2. Bài pháp thoại của ĐĐ. Minh Sĩ và ĐĐ. Minh Điệp: Nhị vị Đại đức đã chia sẻ về tinh thần tu tập qua ý pháp “Nên Tập Sống Chung Tu Học” là tiêu chí của Khóa tu. Nhị vị Đại đức trình bày cho đại chúng lắng nghe về việc gì nên làm và không nên làm. Cần nhất là phải tập sống chung hòa hợp, đồng tu giới luật và thực hành giáo pháp, có như vậy tăng ni trong Giáo đoàn mới đạt được sự an lạc trong những ngày đồng tu phạm hạnh. bước vào khóa tu, hành giả phải nâng cao tinh thần cần cầu học tập của người hành giả. Khi tham dự khóa tu, khóa sinh nên tuân thủ nội quy, thời khóa và tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của Ban Tổ chức để không phụ công ơn của chư Tôn đức lãnh đạo.

VI. PHÁP HÀNH

Ngoài việc học giới và kinh sách ra, Ban Trị sự Giáo đoàn còn hướng dẫn các khóa sinh tu tập đều đặn theo thời khóa với 3 nội dung chính:

- Hành thiền

Thiền là linh hồn của Phật giáo. Nhờ thiền mà thái tử Tất Đạt Đa chứng đắc quả Chánh đẳng giác, nhờ thiền mà đức Tổ sư thể nhập chơn lý để nối truyền Thích Ca chánh pháp. Do đó, trong khóa bồi dưỡng này, ban Quản chúng hướng dẫn các khóa sinh thực tập thiền tọa trong 4 thời: canh khuya, sáng sớm, xế chiều và chiều tối.

- Cúng ngọ

Với 35 hành giả bao gồm lưỡng bộ tăng ni, nên Chư tôn đức hướng dẫn toàn thể đại chúng hòa âm tụng kinh chú nguyện và thực hiện phép ăn hòa chúng. Đây là thời khắc tiếp xúc với nguồn hạnh phúc từ phẩm vật, tuy nhiên cần phải thực tập chánh niệm để ghi nhận các trạng thái tâm tham, tâm sân, tâm si trong từng muỗng cơm đều đặn.

- Sám hối

Sau một ngày tu học, để cho chư hành giả được trong sạch lỗi lầm, Ban Quản chúng dành một tiếng đồng hồ để chứng minh và giáo giới cho những trường hợp sai phạm.

Nhìn chung, trong khóa tu, các hành giả không vi phạm những giới điều trọng đại. Các lỗi lầm chủ yếu là do thiếu chánh niệm nên tạo tiếng ồn làm động chúng, các oai nghi phép tắc chưa được thông hiểu nên chưa biết cách ứng xử …. đều được các khóa sinh tác pháp sám hối giữa đại chúng.

Kính bạch Thượng tọa chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức tăng ni Ban tổ chức,

Kính bạch chư huynh đệ hành giả.

Sau 3 ngày tu học, các hành giả đã trải qua thời gian sống chung an lạc dưới bóng mát của Tổ thầy. Đây là một phước báu hy hữu cho chúng con trong thời đại vật chất tiến bộ nhưng tình thần đạo đức đang xuống cấp.

Với những kết quả đã đạt được trong Khóa tu “Nên Tập Sống Chung Tu Học” lần thứ I dành cho ni chúng trực thuộc Giáo đoàn VI, chúng con xin kính trình lên chư Tôn đức chứng minh. Kính mong chư Tôn đức chỉ đạo và đóng góp ý kiến để xây dựng khóa tu ngày càng hoàn thiện hơn. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, đạo quả chóng viên thành để làm con thuyền thanh lương đưa chúng con vượt biển trầm luân cập bến Niết bàn.


Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma ha tát tác đại chứng minh.Một số hình ảnh lễ bế mạc khoa tu: