Diệu Anh

Sáng ngày 06/05/2018 nhằm 21/03/Mậu Tuất, tại Tịnh xá Phước Hưng ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ Bế mạc khóa tu “Tập sống chung tu học” lần 2 của Ni giới Giáo đoàn VI.

Buổi lễ có sự tham dự và chứng minh của: Thượng tọa Giác Nhuận - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn VIHhệ phái Khất sĩ, Phó trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; Đại đức Minh Sĩ - Phó thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 6, Thư ký Giáo đoàn 6 kiêm Quản chúng Tịnh xá Lộc Uyển; chư Tăng đại diện Giáo đoàn VI.

7g30 sáng, Thượng tọa Giác Nhuận đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni khất thực hóa duyên trên đường Lý Thái Tổ, ấp Trầu xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm tái hiện lại đời sống phạm hạnh của Tổ sư Minh Đăng Quang.

9 giờ sáng, buổi lễ chính thức diễn ra. Thượng tọa Giác Nhuận đã tán thán Sư cô Phương Liên, trụ trì Tịnh xá Phước Hưng đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cũng như trong khóa tu được diễn ra viên mãn. Thượng tọa tán thán tinh thần tu học của chư hành giả.

Trong khóa tu: Ngày thứ nhất, Thượng tọa Giác Nhuận đã nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng trong việc tu thiền. Ngày thứ 2, Thượng tọa chia sẻ pháp tu Giới Định Tuệ là tầm quan trọng của người xuất gia. Ngày thứ 3, Đại đức Minh Sĩ đã chia sẻ với hành giả những căn bản sinh hoạt trong Phật giáo. Ngày thứ 4, Thượng tọa Giác Nhuận đã chia sẻ phương pháp căn bản cho khóa tu Giới - Định - Tuệ trở về nguồn của Hệ phái. Ngày thứ 5, Đại đức Minh Sĩ đã chia sẻ với hành giả đệ tử Phật là người thừa tự Pháp đừng thừa tự tài vật; Khi thừa tự pháp là đem sự yên vui, lợi ích cho mình và cho người, là người chuyên tu về giới đức hành đúng con đường chánh đạo để giải thoát trên con đường Phật pháp; Thừa tự vật tức là không đi theo đường lối chánh pháp, tinh thần sẽ bị trì trệ không phát triển không đưa sự tu đến con đường giải thoát.

Ngoài việc học giới, học Chơn lý, nghe pháp, chư Tôn đức Tăng đã hướng dẫn các hành giả tu tập đều đặn theo thời khóa với 3 nội dung chính:

- Hành thiền

Thiền là linh hồn của Phật giáo, nhờ thiền mà thái tử Tất Đạt Đa chứng đắc quả Chánh Đẳng Giác, nhờ thiền mà đức Tổ sư thể nhập chơn lý để nối truyền Thích-ca chánh pháp. Do đó, trong khóa bồi dưỡng này, chư Tôn đức hướng dẫn hành giả thực tập thiền tọa trong 4 thời: canh khuya, sáng sớm, xế chiều và chiều tối.

- Cúng ngọ

Với 35 hành giả bao gồm lưỡng bộ Tăng Ni, nên chư Tôn đức hướng dẫn toàn thể đại chúng hòa âm tụng kinh chú nguyện và thực hiện phép ăn hòa chúng. Đây là thời khắc tiếp xúc với nguồn hạnh phúc từ phẩm vật, tuy nhiên cần phải thực tập chánh niệm để ghi nhận các trạng thái tâm tham, tâm sân, tâm si trong từng muỗng cơm đều đặn.

- Sám hối

Sau một ngày tu học, để cho chư hành giả được trong sạch lỗi lầm, Thượng tọa Giác Nhuận cùng chư Tôn ddức Tăng dành một tiếng đồng hồ để chứng minh và giáo giới cho những trường hợp sai phạm.

Nhìn chung, các hành giả không vi phạm những giới điều trọng đại. Các lỗi lầm chủ yếu là do thiếu chánh niệm phóng tâm khi hành thiền vì cảnh quan tịnh xá đẹp, các oai nghi phép tắc chưa được thông hiểu nên chưa biết cách ứng xử đều được các hành giả Ni tác pháp sám hối giữa đại chúng.

Sau 6 ngày tu học, các hành giả đã trải qua thời gian sống chung an lạc dưới bóng mát của Tổ thầy. Đây là một phước báu hy hữu trong thời đại vật chất tiến bộ nhưng tình thần đạo đức đang xuống cấp.

Khóa tu “Tập sống chung tu học” lần 3 sẽ diễn ra vào ngày 20/9/ Mậu Tuất.