8g30 sáng, chư tôn đức Tăng các miền tịnh xá trực thuộc giáo đoàn 6 đã hướng dẫn  Phật tử tụng thời kinh vu lan bồn.


10g lễ vu lan được diễn ra dưới sự chứng minh củaThượng tọa Thích Giác Điệp Tri sự phó Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Thích Giác Nhuận Ủy viên Ban trị sự GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, Phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ cùng hơn 20 Chư Tôn Đức Tăng từ các miền tịnh xá trực thuộc Giáo Đoàn 6 và 200 Phật tử đồng về tham dự.

Phật tử Hoàng Anh đại diện hàng Phật tử đọc lời cảm niệm cha mẹ và tác bạch dâng y đến Chư Tôn Đức Tăng nguyện hổi hướng phước báu làm được đến cửu huyền thất tổ được siêu thăng, cha mẹ hiện tiền được sống lâu trăm tuổi vui vầy bên con cháu.

Trong buổi lễ Thượng tọa Giác Điệp chia sẻ với Phật tử về ý nghĩa vu lan, Ngài nhắc nhở hàng Phật tử bổn phận làm con hiếu kính với cha mẹ ví như câu chuyện hiếu kính với mẹ như Ngài Mục Kiền Liên và cũng không thể quên đi công lao của người cha đã cực khổ nắng mưa để có tiền nuôi dưỡng mình.


Tin và ảnh: Diệu Anh- Ban Truyền thông giáo đoàn 6