Vào ngày 17/9/2022, nhằm ngày 22/8/ Nhâm Dần. Tai tịnh xá Ngọc Chơn, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đã diễn ra phiên họp trù bị cho khóa tu: “Sống chung tu học” của tất cả chư tôn đức Tăng - Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ.Được biết, có hơn 50 vị chư tôn tôn đức Tăng - Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ thực hiện lời dạy của Tổ Sư Minh Đăng Quang: “phép Tăng chẳng lìa đoàn, nên tập sống chung tu học” đã vân tập về tham dự khóa tu trong 3 ngày từ 18 – 21/09/2022 (nhằm 23 – 25/08/Nhâm Dần).

Vào lúc 19 giờ, phiên họp diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Giác Điệp, sau thời niệm Phật cầu gia bị Hoà thượng Thích Giác Điệp, Trị sự phó Giáo đoàn phát biểu khai mạc. Ngài nhấn mạnh, hôm nay tất cả chư Tăng - Ni trở về nơi đây cùng sống chung tu học qua lời dạy của Tổ Sư Minh Đăng Quang:“người Khất sĩ không có giới định tuệ là người Khất cái” cho nên chúng ta cùng ngồi lại tu học nhằm giữ được mạng mạch con đường chánh pháp (nối truyền Thích Ca chánh pháp, đạo Phật Khất sĩ Việt Nam).

Sau đó Thượng tọa Giác Nhuận dẫn lời Phật dạy trong Kinh Tăng Chi: có ba loại hội chúng

1/ Hội chúng tối thượng: là những bậc Trưởng Lão hướng đến tu tập, không sống đầy đủ, không có biếng nhác, từ bỏ đoạ lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Và thế hệ kế tiếp chúng tuỳ thuận theo chánh tri kiến của chúng.

2/ Hội chúng không hoà hợp: hội chúng cạnh tranh, luận tranh , đấu tranh,

3/ Hội chúng hoà hợp: Tỳ kheo sống hoà hợp hoan hỷ, không luân tranh , sống hoà hợp như nước với sữa.

Cuối cùng, Sư Minh Đạo đã đọc 24 oai nghi giới bổn Tăng - Ni, cũng như thông tri thời khóa biểu tu học đến đại chúng từ 4g sáng đến 19g45 phút tối.


Diệu Anh