Sáng ngày 01/02/Mậu Tuất, nhằm ngày 17/03/2018 được sự chỉ dạy từ Hòa thượng Thích Giác Tuấn, Chư Tôn Đức Tăng - Ni các miền tịnh xá Giáo đoàn 6 đã vân tập về tịnh xá Ngọc Chơn, số 157/7, tổ 1, KP6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tổ chức lễ tưởng niệm 64 năm vắng bóng Tổ sư Minh Đăng Quang. Vị Tổ Sư khai sáng Giáo hội Tăng già – Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, thành viên sáng lập GHPGVN.

Đến chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Giác Tuấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự trưởng Giáo đoàn 6, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển.

Thượng toạ Thích Tĩnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban thuờng trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước.

Thượng toạ Thích Giác Nhuận, uỷ viên Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Q6, trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, Bình Phước.

Về phía chính quyền có ông Phạm Văn Hùng, Thường vụ huyện Ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; ông Nguyễn Chất, Thường vụ huyện Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Nguyễn Văn Phích, Phó trưởng phòng nội vụ huyện Chơn Thành; ông Đặng Quang Minh, Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Chơn Thành.


Để tưởng niệm và ôn lại truyền thống của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, thượng toạ Thích Giác Nhuận đã hướng dẫn Chư Tôn Đức Tăng – Ni các miền tịnh xá của Giáo đoàn 6 trì bình khất thực tại thị trấn Chơn Thành, lâu lắm rồi hình ảnh những vị khất sĩ đi những bước khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm làm bao con người đang lưu thông trên con dường này phải dừng xe chiêm ngưỡng, tìm hiểu, có những vị quỳ dưới đường để lễ những bước chân của những vị khất sĩ ngày nay, những bước chân biểu trưng cho sự thực hành hạnh buông xả và hôm nay quý Ngài đã hóa duyên cho hơn 1.000 Phật tử câu hội về ngôi tịnh xá gieo duyên lành với Tam Bảo.


Nhân buổi lễ tưởng niệm nhóm Phật tử Tuệ Ân và Ngô Triệu Linh đã đại diện cho công trình Tam Tạng Việt ngữ tại Việt Nam cúng dường 20 bộ Tạng Luật Nam truyền đến Chư Tôn Đức Tăng – Ni trụ trì các miền Giáo đoàn 6.


Hòa thượng Thích Giác Tuấn, Thượng toạ Thích Tỉnh Cường, Thượng toạ Thích Giác Nhuận đã cùng Chư Tôn Đức Tăng - Ni giáo đoàn VI dâng hương tưởng niệm Đức Tổ Sư.Đại Đức Thích Minh Đăng đã cung tuyên tiểu sử Tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư Minh Đăng Quang có thế danh là Nguyễn Thành Đạt, sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (4/11/1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Xuất thân từ gia đình có truyền thống trọng Nho, kính Phật.

Năm 15 tuổi, ngài xin phép thân phụ rời Vĩnh Long sang Cao Miên xuất gia học đạo. Năm 19 tuổi ngài trở về Sài Gòn. Năm 20 tuổi vâng lời thân phụ lập gia đình. Cuối năm 21 tuổi, người bạn đời và con thơ đều thọ bệnh qua đời.

Đầu năm 22 tuổi, ngài xin phép thân phụ lên miền Thất Sơn xuất gia học đạo. Sau đó, ngài du hành sang Mũi Nai, Hà Tiên - tại đây, ngài đã tham thiền suốt 7 ngày 7 đêm và chứng ngộ ý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Sau đó, tu sĩ Thành Đạt đi sâu vào lâm viên quanh vùng Linh Bửu tự ẩn cư, an định thiền tư và sau cùng đạt thành Chân lý toàn hảo, lý sự viên dung. Người đã tỏ sáng dấu chân Chánh Pháp của ba đời chư Phật là”Thánh Định – Thánh Huệ và Thánh Giải thoát”.

Ngay sáng hôm ấy, tu sĩ Thành Đạt trang nghiêm Tam Bảo điện, tôn trí Giới Pháp Cụ Túc, Tứ phần Luật Tạng cùng các tư cụ Y Bát … nơi chỗ tôn quý. Thành tâm phát đại nguyện Quy y Tam Bảo thọ trì Giới Pháp. Từ đó trở thành Tổ Sư khai sáng “Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam” với Pháp hiệu Minh Đăng Quang.


Sau thời cung tuyên tiểu sử Tổ Sư Đại Đức Thích Minh Điền đã đọc cảm niệm của Chư Tăng.


Thay mặt hàng Phật tử về tham dự lễ tưởng niệm Phật tử Diệu Anh đã đọc cảm niệm về Tổ sư Minh Đăng Quang.


Đại diện chính quyền đã tao tặng quà đến Thượng tọa Giác Nhuận.

Chư Tôn Đức Tăng - Ni thọ bát.


Diệu Anh