Tin: Đại đức Minh Sĩ, ảnh: Diệu Anh
Theo thông lệ hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 07 âm lịch, Chư
Tăng tịnh xá Lộc Uyển đã đứng ra vận động các nhà Mạnh Thường quân,
các nhà hảo tâm cùng quý Phật tử trong hội từ thiện,… đóng góp kẻ công
người của để tặng quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
cũng như một số vùng lân cận.
Năm nay cũng không ngoại lệ, Chư tăng đã vận động được hơn
1.200 phần, mỗi phần quà trị giá khoảng 220 ngàn đồng, quà gồm: gạo,
mì, nước tương, đường,…Tổng trị giá của lần phát quà năm nay khoảng
260 triệu đồng.
Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tặng quà: