GNO - Sáng 14-4 (14-3 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới định kỳ.
Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo.

Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục TP.HCM đã trùng tuyên Tỳ-kheo, Bồ-tát giới giữa đại chúng.

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Chư Tăng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

... và phát lồ sám hối như pháp

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

Bố-tát là nghi thức đặc thù từ thời Đức Phật nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Giới luật được nhấn mạnh là biểu hiện của thọ mạng Chánh pháp

Diệu Ẩn - Ảnh: Bảo Toàn/ Báo Giác Ngộ

Nguồn: Giacngo.vn