HT Toan 3

CHÚC Phật giáo được hưng long

MỪNG Chánh pháp rạng rỡ dòng Như Lai

GIÁO truyền ánh đạo hoằng khai

ĐOÀN Du Tăng nối chí Thầy xiển dương

BA thế hệ - một con đường

HỆ tông phong sáng mười phương Ta-bà

PHÁI môn thừa tự Tăng già

KHẤT xin thượng pháp Phật-đà thọ nương

SĨ học ngàn vạn kinh chương

TỔ Tổ giáo hóa chơn thường tịnh không

CHỨC phần nối kết xoay vòng

KHÓA khóa tích tụ thanh trong hạnh từ

TU là tinh tấn công phu

TRUYỀN Bi Trí Dũng điều nhu tánh phàm

THỐNG kết lắng đọng linh nham

GIỚI đức hằng hữu Ưu Đàm nở hoa

ĐỊNH lực thuần thục ba la

TUỆ trí hiển hóa ma ha thường hành

LẦN lần tụ hội tương sanh

THỨ đệ tăng trưởng đắc thành báu châu

HAI ba, bảy, tám... nhịp cầu

MƯƠI mười vô lượng nhiệm mầu hằng sa

TẠI Cao nguyên đỉnh thiên hà

TỊNH duyên phúc địa thiền gia miên trường

XÁ thời Tăng bảo thanh lương

NGỌC Phật hiển thị cát tường nhân gian

YÊN bình thắng diệu đạo tràng

THÀNH phương xứ đẹp nghiêm trang quê mình

PHỐ núi trầm mặc tâm linh

PLEIKU thịnh phát hữu tình nước non

TỈNH nhà nhuận rạng thiền môn

GIA LAI phúc lạc Trường sơn thái bình

THÀNH ước nguyện... trọn khương ninh

TỰU ngàn công đức huyền linh nẻo về

VIÊN minh chơn tánh Bồ Đề

MÃN vô lượng quả xum xuê đạo lành.


TX. Ngọc Yên, 11/10/2016

TRẦN QUÊ HƯƠNG


Nguồn từ: http://daophatkhatsi.vn/phap-hanh-khat-si/khoa-tu/h%E1%BB%87-ph%C3%A1i/ch%C6%B0-t%C3%B4n-%C4%91%E1%BB%A9c-t%C4%83ng/5089-ch%C3%BAc-m%E1%BB%ABng-kh%C3%B3a-tu-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-20-th%C3%A0nh-t%E1%BB%B1u-vi%C3%AAn-m%C3%A3n.html