Chương trình các Lễ hội trong mùa Phật đản (tính theo ngày Âm lịch) tại Tịnh xá Lộc Uyển, số 121 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, TP. HCM được diễn ra như sau:

1. Ngày mùng 08/04/Quý Mão:

- 10h30': cúng hội

- 19h00': Lễ tắm Phật

2. Ngày 14/04/Quý Mão

- 18h00': Thuyết pháp với chủ đề: "Ý nghĩa ngày Phật đản"

- 18h45': Tặng học bổng cho các học sinh hiếu học

- 19h00': Văn nghệ Kính mừng Phật đản

3. Ngày Rằm tháng 04/Quý Mão

- 8h30': Lễ Phật đản (có chương trình riêng)

- 10H30': cúng ngọ và truyền quy giới cho Phật tử

Kính mời Quý Phật tử tham dự

BAN TỔ CHỨC