Cứu Trợ Các Tỉnh Miền Trung
Cứu Trợ Các Tỉnh Miền Trung


Ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2009, Hội Từ Thiện Tịnh xá Lộc Uyển đi cứu trợ đồng bào lũ lụt ở các tỉnh miền Trung như: Đà Nẳng, Huế, Quảng Ngải, Quảng Bình. Tham gia chuyến đi Chư Tăng và 150 Phật tử cùng đi. Hàng cứu trợ gồm có: Gạo, mì gói, mền,  đường, quần áo, tiền… tổng chuyến đi 1000 phần quà trị giá trên 250.000.000đ.

Sau đây là một số hình ảnh cứu trợ:


huế 11.JPG


HUẾ 1.JPGChư Tăng và Phật tử chuẩn bị phát quà cho đồng bào vùng lũ

Sư Minh Toàn đại diện trong đoàn phát quà

Phái đoàn lắng nghe sự phát biểu của Chánh Quyền

Phật tử Hoa Ngọc đại diện Phật tử phát quà

HUẾ 5.JPG

Trong đoàn đang phát quà cho đồng bào

HUẾ 6.JPG

Đồng bào nhận quà với sự hân hoan hạnh phúc trong hoàn cảnh khó khăn

HUẾ 7.JPG


HUẾ 8.JPG

Phái đoàn đang chuyển hàng vào điểm cứu trợ

HUẾ 9.JPG


huế 12.JPG


Tuệ Giác