GNO - Sáng nay, 1-10, Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm chùa Thanh Tâm (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) chứng minh lễ an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Nhân Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN, cùng Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quang lâm Tổ đường chùa Thanh Tâm niêm hương, thực hiện nghi thức sái tịnh, an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Tiếp đó, Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang quang lâm lễ đài - nơi diễn ra Đại lễ tưởng niệm cắt băng khai mạc không gian văn hóa Phật giáo thuộc khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Tại lễ đài, Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ đã niêm hương, sái tịnh tôn tượng Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 1

Chư Ni Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm

Dịp này, Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ ban đạo từ, nêu công hạnh của Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo đã có quyết tâm cầu đạo, được Đức Thế Tôn cho xuất gia, trở thành vị Ni đầu tiên và chứng đạo.

Đức Quyền Pháp chủ mong mỏi Ni giới cũng noi gương sáng của Thánh Tổ Ni Kiều Đàm, có quyết tâm cao để trở thành Phật trong tương lai.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 2

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ tại Tổ đường chùa Thanh Tâm

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 3

Trước tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 4
Chư Ni
Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 5

Cung thỉnh Đức Quyền Pháp chủ quang lâm lễ đường trong khuôn viên Học viện

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 6

Chư Ni

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 7

Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại lễ đường tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 8

Tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 9

Đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ niêm hương tưởng niệm

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 10

Niêm hương

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 11

Hòa thượng Thích Lệ Trang

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 12

Đức Quyền Pháp chủ có lời huấn thị đến chư Ni

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 13

Chư Ni Ban Tổ chức

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 14

Lễ sái tịnh

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 15

Lễ an vị tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni với sự tham dự của chư Ni

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 16

55 đơn vị Phật giáo tỉnh thành tham dự Đại lễ tưởng niệm

* Trước đó, 5g sáng cùng ngày, chư Ni Ban Tổ chức, Phân ban Ni giới TP.HCM đã đến Tổ đình Từ Nghiêm (415-417 đường Bà Hạt, Q.10, TP.HCM) yết bái Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, đảnh lễ chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 17

Yết bái Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại tổ đình Từ Nghiêm - Ảnh: H.D

Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó Trưởng Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ, cùng chư Ni trưởng, Ni sư trong Ban Tổ chức Đại lễ đã đến Tổ đường Tổ đình Từ Nghiêm trang nghiêm yết bái trước tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di, cùng thành kính đảnh lễ Giác linh chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 18

Chư Ni đảnh lễ Đức Thánh Tổ Ni

Được biết, từ năm 1956, chư Ni tiền bối đã dựa trên tư liệu lịch sử để tạc tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni tôn thờ tại chùa Từ Nghiêm - trụ sở của Ni bộ Bắc tông, cho đến ngày nay. Nhân Đại lễ tưởng niệm lần này, chư Ni Phân ban Ni giới TP.HCM đã tổ chức tạc tôn tượng thứ hai tôn thờ tại chùa Thanh Tâm.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 19

Niêm hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 20

Tại Tổ đường tổ đình Từ Nghiêm trước khi đến tổ chức Đại lễ tưởng niệm tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN chứng minh an vị tôn tượng Thánh Tổ Ni tại chùa Thanh Tâm ảnh 21

Tiểu ban Nghi lễ - Ảnh: H.D

H.Diệu - Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Nguồn: giacngo.vn