Trong bầu không khí se se lạnh của những ngày cuối đông, hai ngày mùng 2, mùng 3, chư Tăng cùng Phật tử Giáo đoàn 6 chúng tôi về tại Tịnh xá Ngọc Nhơn (xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để triển khai những công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi Khóa tu truyền thống Khất sĩ diễn ra tại đây (từ mùng 4 đến 11 tháng 11 năm Đinh Dậu, nhằm ngày 21 đến 28 tháng 12 năm 2017). Được biết trước đó, Thượng tọa Minh Nhơn (trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhơn) đã hướng dẫn chư Tăng nội tự cùng Phật tử hoàn thành các công việc thiết yếu cho Khóa tu như xây thêm Tăng phòng, nhà vệ sinh, vệ sinh các khu Tăng xá, chuẩn bị chu đáo từ nơi ở đến nơi tu tập, xin phép chính quyền địa phương… Mọi công tác cần thiết đã được sắp xếp ổn thỏa.

Sau đây là một phần ghi nhận hình ảnh về công tác chuẩn bị khóa tu: