Sáng nay, ngày 28/10/2018 nhằm 20/09/Mậu Tuất, tại tịnh xá Phước Hưng ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu“Tập sống Chung Tu Học” lần III Phân đoàn Ni giới - Giáo đoàn VI. Khóa tu diễn ra 6 ngày từ 28/10 – 03/11/2018 (nhằm ngày 20 – 26/09/Mậu Tuất)


7g30 sáng cùng ngày Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã hướng dẫn Chư Tôn Đức Tăng - Ni khất thực hóa duyên trên đường Lý Thái Tổ, ấp Trầu xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm tái hiện lại đời sống phạm hạnh của Tổ sư Minh Đăng Quang.


9 giờ sáng cùng ngày lễ khai mạc được diễn ra dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Giáo đoàn 6: 

Thượng tọa Thích Giác Nhuận Ủy viên Ban trị sự GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ, phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, đương vi Trưởng ban tổ chức khóa tu; Đại Đức Thích Giác Minh Ủy viên Ban hoằng pháp GHPGVN – TP HCM, quyền Trưởng ban quản trị tịnh xá Đại Quang, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, đương vi Phó ban điều hành khóa tu; Đại đức Thích Minh Kính trú xứ tịnh xá Lộc Uyển, quận 6, Tp HCM, đương vi giám luật khóa tu; Tỳ kheo Thích Minh Đạo quản lý tịnh xá Ngọc Chơn, Chơn Thành, Bình Phước, đương vi thư ký khóa tu;  cùng Chư Tôn Đức Tăng trong ban trị sự Giáo đoàn 6 quang lâm chứng minh và hướng dẫn khóa tu.


Về số lượng hành giả: có 27 vị hành giả Ni từ các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI về tham dự khóa tu “Tập sống Chung Tu Học” lần thứ 3. (Phước Hưng: 11 vị, Ngọc Sanh: 9 vị, Ngọc Tuyền: 4 vị, Ngọc Hưng: 1 vị, Ngọc Chu: 2 vị). Trong số đó: Ni sư: 1 vị, Tỳ kheo ni: 20 vị, Thức xoa: 6 vị.

Trong buổi lễ Ni sư Thích Nữ Chu Liên phó ban tổ chức khóa tu đọc lời khai mạc.

            Sư cô Thích Nữ Phương Liên trụ trì tịnh xá Phước Hưng, đơn vị đăng cai khóa tu “Tập sống chung tu học “ phân đoàn Ni giới trực thuộc Giáo đoàn 6 báo cáo công tác tổ chức.Sư cô Thích Nữ Sanh Liên trụ trì tịnh xá Ngọc Sanh, Bình Thuận đã thay lời Chư Hành giả Ni phát nguyện tinh tấn tu học trong khóa tu lần 3 này.

            Trong buổi lễ Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã sách tấn Chư hành giả tu học theo lời Phật dạy để chiến thắng được tham sân si và học ba pháp tối thượng đó là giới định tuệ cũng như thực hiện lời Tổ sư Minh Đăng Quang dạy là nên sống chung tu học. Cái sống là phải sống chung, cái học là phải học chung, cái linh là phải tu chung.

Phật tử Thiện Công, Thiện Định đã thay lời cho hơn 100 Phật tử hiện diện đọc lời phát nguyện hộ trì khóa tu. Cúng dường thanh tịnh.

Ngài tán dương công đức của Sư cô Thích Nữ Phương Liên và Ni chúng tịnh xá Phước Hưng đơn vị đăng cai cũng như chứng minh - tán thán công đức của hàng Phật tử đã nhín ăn, nhịn mặc, dành thời gian để quay trở về khóa tu cúng dường tịnh tài, tịnh vật. Cầu nguyện cho Chư Tôn Đức Tăng – Ni và quý Phật tử thân tâm thường an lạc, cầu nguyện cho đất nước - thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.


Theo thời khóa tu lúc 14g cùng ngày Sư Giác Minh đã trùng tụng lại Chơn lý số 25 vơi chủ đề Thần mật nhằm để Chư Hành giả hiểu rõ hơn về thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân mật là không hay làm; Khẩu mật là không hay nói; Ý mật là không hay tưởng nhớ. Ngài nói muốn đắc sanh thần mật thì phải cần giữ giới. Giới xuất gia Khất sĩ thanh tịnh, thu thúc lục căn, tam nghiệp. Có giữ giới mới ngăn dứt nghiệp trần, giải thoát ở cảnh vắng êm, nhờ cảnh vắng mới tạo sanh tâm vắng. Tâm vắng chính là miếng đất Niết bàn kỳ diệu.

            15g 15 phút Chư hành giả đi thiền hành trong khuôn viên tịnh xá và thiền tọa dưới những gốc cây trong vườn tịnh xá. Sự thiền định này giúp Chư Hành giả quay trở về Giới, Định, Tuệ mà Phật cũng như Tổ Sư Minh Đăng Quang thường sách tấn những người con xuất sĩ.


    Được biết 19g tối qua ngày 27/10/2018 Ban tổ chức khóa tu đã có phiên họp trù bị cho khóa tu được thập phần viên mãn.

Diệu Anh