Sáng nay, 14/4/2023 nhằm 24/02/Quý Mão ngày tu thứ nhất của khóa tu Giới Định Tuệ lần III/2023 diễn ra từ 4h sáng tại tịnh xá Ngọc Chơn phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.Theo thời khóa 4h sáng đại chúng đã vân tập đông đủ nơi chánh điện để cùng nhau thực tập thiền hành và thiền tọa. TT. Giác Nhuận đã hướng dẫn đại chúng thực tập từng bước trang nghiêm, vòng quanh mái hiên bên ngoài chánh điện. Sau đó, đại chúng tập trung vào chánh điện theo thứ lớp tuổi hạ cùng thực tập tọa thiền.

7h30 HT. Giác Điệp hướng dẫn đại chúng tiếp tục hành thiền tại khuôn viên tịnh xá. Sau giờ hành thiện, hành giả tọa thiền tại vườn sala

.

Cũng trong ngày thứ 1 của khóa tu, chư hành giả được HT. Minh Thành – UVTT HĐTS TƯ kiêm Phó ban Giáo dục Tăng Ni TƯ GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục - Tu thư Hệ phái Khất Sĩ thuyết giảng xuyên suốt hai thời pháp sáng và chiều thông qua đề tài: “Pháp Thoại Về Thiền”.

Ngài nhấn mạnh mối liên hệ giữa pháp học và pháp hành. Qua đó sách tấn hành giả ứng dụng kinh điển về các bước hành thiền để đoạn trừ 5 triền cái: tham dục, sân nhuế, hôn trầm – thụy miên, trạo cử - hối quá, nghi hoặc. Gọi là triền cái vì chúng có khả năng làm trở ngại sự giải thoát của hành giả. Ngài khuyên hành giả phải có tiêu chí hành thiền như thân đâu tâm đó. Rồi từ đó tiến lên .

Tĩnh tĩnh lặng lặng là phải.

Tĩnh tĩnh trạo hối là trái.

Lặng lặng tĩnh tĩnh là phải.

Lặng lặng hôn trầm là trái.

Ngài còn hướng dẫn hành giả thực tập thiền định ngang qua bài dạy tại chỗ, quán xét điểm đặt tâm: chót mũi, vùng bụng, các điểm luân xa dọc sống lưng. Ngài chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thì nên đặt tâm nơi khoang mũi.

Sau thời pháp thoại, đại chúng tiếp tục các thời khóa thiền hành, thiền tọa trong buổi chiều và buổi tối như lịch trình đã đề ra. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận.


Tin - Ảnh: TK. Minh Điệp – Diệu Anh