Đại đức Minh Điệp

(Thuyết giảng tại đạo tràng Bát quan trai Tịnh xá Lộc Uyển ngày 29/05 năm Mậu Tuất)A. DẪN NHẬP

- Phật pháp vào đời mang theo chất liệu từ bi và trí tuệ vô cùng thanh khiết làm xua tan mọi bùn như tội lỗi của con người.

- Hình ảnh từ bi của đức Phật và hàng ngũ xuất gia là biểu tượng của sự giải thoát tuyệt vời. Cũng như hoa sen mọc giữa bùn nhơ nhưng tỏa ngát hương thơm ngào ngạt.

- Đề tài HẠNH TU NHƯ HOA SEN sẽ cho chúng ta sự hiểu biết trọn vẹn về biểu tượng giải thoát của Phật giáo.

B. NỘI DUNG

1. Khái niệm

- Hoa sen: Loài hoa đẹp của quê hương Việt Nam, chọn là Quốc hoa.

- Ẩn dụ cho người tu hành: phải thanh khiết như hoa sen:

Sen nở trong đầm đỏ, trắng phơi

Bùn nhơ không nhiễm, săc thêm tươi

Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hạt

Cái lý tu hành cũng thế thôi.

2. Ý nghĩa biểu trưng của 4 màu sắc hoa sen

- Sen trắng: tượng trưng trí tuệ tuyệt đối

- Sen hồng: tượng trưng Đức Phật lịch sử và sự tôn quý tối thượng chư Phận Bồ-tát....

- Sen đỏ: tượng trưng cho âm tính vốn thanh tịnh, từ bi, thường chỉ Đức Quán Thế âm.

- Sen xanh: tượng trưng cho trí tuệ tối thắng Bát-nhã Ba-la-mật, thường chi Ngài Văn-thù.

3. Mười hạnh tu của Hoa sen

Kinh Trữ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn nêu lên 10 ẩn dụ về hoa sen để chỉ 10 thiện pháp tu hành của Bồ-tát.

Đó là:

1. Lìa tất cả ô nhiễm (như hoa sen không nhiễm bùn)

2. Không cùng chung với cái xấu ác (như hoa sen không dính nước bùn)

3. Giữ đủ giới luật (như hương sen tỏa khắp, xua tan mùi ô uế)

4. Bản thể thanh tịnh (như hoa sen tinh khiết)

5. Về mặt an vui hòa dịu (như hình ảnh hoa sen nở)

6. Nhu nhuyễn, không thô tháp (như hình ảnh hoa sen)

7. Làm an lòng người (như hình ảnh mùi thơm của hoa sen)

8. Tu hành viên mãn, phước trí tròn đầy (như hoa sen nở rộ bày hương sen, hạt sen)

9. Thành thục, thanh tịnh sáng ngời trí tuệ (như hình ảnh mùi thơm của hoa sen).

10. Mới sinh ra đã có người tưởng đến hoan hỷ (như hoa sen mới nhú, ai cũng chờ đợi hoa nở).


C. KẾT LUẬN

- Người tu hành là kế thừa lòng từ bi và trí tuệ của đức Phật.

- Chúng ta cần phải tu hành giải thoát để trở thành hoa sen thanh khiết giữa cuộc đời.

- Từ đó mới trở thành một biểu tượng (pháp khí) của nhà Phật giúp ích cho gia đình và xã hội.