Ngọc Chơn @ http://daophatkhatsi.vn

Truyền thống khất thực hoá duyên từ thời Đức Phật còn tại thế và được tiếp nối qua sự hành trì của Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Thể theo truyền thống đó, trong khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 20 này, nhằm khơi dậy hạnh y bát ba đời, ngoài việc khất thực truyền thống ngày đầu và ngày cuối, mỗi ngày chư Tăng đều khất thực trong khuôn viên tịnh xá. Từ TP. Hồ Chí Minh phồn hoa đô thị đến địa đầu biên giới Tây Ninh hay tận vùng Tây Nguyên bạt ngàn hùng vĩ, những doanh nghiệp nơi phố núi sương mù, với lòng kính tin Tam Bảo và tận tâm hộ đạo, các đoàn Phật tử lần lượt đến dưới mái ttạo tràng TX. Ngọc Yên - nơi chư Tôn đức Tăng của 6 Giáo đoàn đang tu tập, cùng nhau sớt bát cúng dường. Đối trước chư Tôn đức, bằng tất cả lòng thành kính, Phật tử đại diện đều bày tỏ tâm nguyện cầu mong chánh pháp trường tồn, ánh Đạo vàng soi sáng quần sinh, đã thực sự làm rung động tâm thức của người tham dự. Đáp lại lời tác bạch, Hoà thượng Thiền chủ đã thay lời chư Tôn đức Tăng ban những lời pháp mầu chứng minh công đức cúng dường của đàn na tín thí.

Hình ảnh khoan thai khất thực trong chánh niệm của đoàn Khất sĩ Du Tăng đầu đội trời chân đạp đất, lấy tất cả chúng sanh làm bà con quyến thuộc, lấy sự thành tựu đạo quả và độ sinh làm sự nghiệp đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong tâm người cư sĩ.

Nhận đời manh áo bát cơm

Trao đời trọn cả Tâm hồn thanh cao

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh thanh thoát từ những buổi khất thực trong khuôn viên TX. Ngọc Yên.

aKthuc 1

aKthuc 2

aKthuc 3

aKthuc 4

aKthuc 5

aKthuc 6

aKthuc 7

aKthuc 8

aKthuc 9

aKthuc 10

aKthuc 11

aKthuc 12

aKthuc 13

aKthuc 14

aKthuc 15

aKthuc 16

aKthuc 17

aKthuc 18

aKthuc 19

aKthuc 20

aKthuc 21

aKthuc 22

aKthuc 23

aKthuc 24

aKthuc 25

aKthuc 26

aKthuc 27

aKthuc 28

aKthuc 29

aKthuc 30

aKthuc 31

aKthuc 32