Sáng ngày mùng 04/11/Đinh Dậu, lúc 7g30, tại tịnh xá Ngọc Nhơn xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
    Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ đã vân hành khất thực hoá duyên trên cây số 19, quốc lộ 1A nhằm tái hiện lại đời sống phạm hạnh của Tổ sư Minh Đăng Quang. Dưới sự dẫn đầu của Hoà thượng Giác Ngộ (Đệ tam Chứng minh kiêm Phó Thiền chủ khoá tu "Truyền thống Khất sĩ lần thứ 24"), từng vị Tăng khoan thai từng bước chân trên quãng đường khất thực, như những bước chân vô ngại trên đường sanh tử làm thắp lên niềm tin vào pháp cho chư Thiện nam Tín nữ. Được biết sau khi khất thực về, Lễ Khai mạc cho khoá tu lần thứ 24 sẽ được triển khai.