Để hướng dẫn chư ni tu tập đúng đường lối của Hệ phái, vào ngày 20 tháng 06 năm Đinh Dậu ( nhằm ngày 13 – 07 – 2017), Hòa thượng Giác Tuấn – Trị sự trưởng Giáo đoàn VI chỉ đạo chư Tôn đức Ban trị sự thành lập khóa tu “Nên Tập Sống Chung Tu Học” lần thứ nhất tại đạo tràng tịnh xá Phước Hưng (Nhơn Trạch, Đồng Nai). Đây là Khóa tu nội bộ dành cho ni giới trong Giáo đoàn VI theo đúng mô hình Khóa tu Truyền thống của Hệ phái với 26 vị hành giả tham dự.

Sau 3 ngày tu học, các hành giả đã trải qua thời gian sống chung an lạc dưới bóng mát của Tổ thầy và ân đức giáo dưỡng của Chư tôn đức đặc biệt là Thượng tọa Thiền chủ . Đây là một phước báu hy hữu cho Ni chúng Khất sĩ  trực thuộc GĐ VI trong thời đại vật chất tiến bộ nhưng tình thần đạo đức đang xuống cấp.

* Một số góc ảnh đẹp trong ba ngày tu tập:

1. Thiền tọa:


2. Thiền hành: