Tin & nh: Diệu Anh

9 giờ sáng ngày 21/12/2017 (nhm ngày 05/11/Đinh Dậu) cùng ngày lễ khai mạc được diễn ra dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức:

Hòa thượng Giác Ngộ, thành viên HĐCM GHPGVN, giáo phẩm chứng minh hệ phái Khất Sĩ, Đệ tam chứng minh kiêm Phó thiền chủ khóa tu; Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, giáo phẩm chứng minh hệ phái Khất sĩ, Đệ tứ chứng minh kiêm Thiền chủ khóa tu; Hòa thượng Giác Cầu, thành viên HĐCM GHPGVN, giáo phẩm chứng minh hệ phái Khất Sĩ, Đệ ngũ chứng minh; Hòa Thượng Giác Hùng, giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ, chứng minh Ban Trị sự GĐ III; Hòa thượng Giác Tuấn, giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ, Trị sự trưởng GĐ VI, Phó Ban Tổ chức kiêm Hóa chủ khóa tu; Hòa Thượng Giác Phùng, Phó Ban Tri sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Phó Trị sự trưởng GĐ III, Trưởng Ban Giám thiền khóa tu; Hòa thượng Giác Sơn, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Phó Trị sự trưởng GĐ II; Hòa thượng Giác Trong, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Phó Trị sự trưởng GĐ III; Hòa thượng Giác Minh, giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Phó Trị sự trưởng GĐ II, Trưởng Ban Giám luật khóa tu; Hòa thượng Giác Minh, giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Phó Trị sự trưởng GĐ III; Hòa thượng Giác Cảnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Phó Trị sự trưởng GĐ V cùng Chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái, giáo phẩm các Giáo đoàn và 110 hành giả đồng về tham dự khóa tu lần thứ 24.

Về số lượng hành giả: Giáo đoàn I: 20 vị, Giáo đoàn II: 11 vị, Giáo đoàn III: 24 vị, Giáo đoàn 4: 17 vị, Giáo đoàn 5: 14 vị, Giáo đoàn VI: 24 vị. Tổng cộng là: 110 vị.

Trong buổi lễ Thượng Tọa Giác Nhuận, Phó Hóa chủ kiêm Chánh Thư ký khóa tu đã thay lời Hòa Thượng Giác Tuấn Phó Ban Tổ chức đọc lời khai mạc.

Đại Đức Minh Điền báo cáo công tác tổ chức khóa tu.

Phật tử Thiện Thắng đã thay lời cho hơn 100 Phật tử hiện diện đọc lời phát nguyện hộ trì khóa tu.

Ban đạo từ cho buổi lễ, Hòa thượng Giác Ngộ, Đệ tam chứng minh kiêm Phó Thiền chủ đã nhấn mạnh: pháp môn tu tập truyền thống của hệ phái Khất sĩ chính là Giới - Định – Tuệ và đây cũng chính là pháp môn căn bản của mười phương ba đời chư Phật. Tổ sư Minh Đăng Quang là người khai mở ra giáo pháp khất sĩ tại Việt Nam để Chư Tăng – Ni cùng quý Phật tử nương theo tu học.

Ngài nói: ngày nào Chư Tăng - Ni còn sinh hoạt tu tập, quý trọng – nghe lời các bậc trưởng thượng, ngày đó giáo pháp của Thế Tôn còn phát triển tốt đẹp theo phương thức hành đạo của bậc Tổ Sư:

Một bát cơm ngàn nhà

Thân đi muôn dặm xa

Muốn thoát vòng sanh tử

Xin ăn ngày tháng qua.

Hòa Thượng tán dương công đức của Chư Tôn đức Ban Tổ chức; Chư Tăng Giáo đoàn VI nói chung cùng chư Tăng và Phật tử xa gần cũng như Phật tử tịnh xá Ngọc Nhơn nói riêng. Cầu nguyện cho Chư Tôn Đức Tăng và quý Phật tử thân tâm thường an lạc, cầu nguyện cho đất nước - thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Thượng Tọa Minh Nhơn và Y - Bác Sĩ hộ trì cho khóa tu

Cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh

Đại đức Minh Phú thư ký kiêm dẫn chương trình khai mạc