Hôm nay ngày 23/05/2018 nhằm ngày mùng 09 tháng 04 năm Mậu Tuất, tại tịnh xá Đại Quang, ấp 3 xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. HCM đã tổ chức Đại lễ Phật đản, PL. 2562, DL. 2018. Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm trọng thể dưới sự chứng minh và tham dự của chư Tôn đức Tăng trong Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh, Chư Tôn đức Tăng giáo đoàn 6- Hệ phái Khất Sĩ, các vị đại diện chánh quyền xã Hưng Long và các Phật tử gần xa. Trước khi cử hành Nghi thức Khánh đản, Chư Tăng tại tịnh xá cũng thực hiện nghi thức tắm Phật theo truyền thống.

Được biết vào tối mùng 08 tháng 04 năm Mậu Tuất, tại TX. Lộc Uyển, trung tâm Giáo đoàn 6 cũng diễn ra lễ tắm Phật dưới sự tham dự của chư Tăng và sự điều hành của TT. Giác Nhuận, Phó trụ trì tịnh xá. Số lượng Phật tử tham gia khoảng 400 người.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: