Tin: TK. Minh Hùng, ảnh: Huỳnh Như

Sáng nay ngày 07/11/2017 (nhằm ngày 19/02/ Đinh Dậu), Tịnh xá Lộc Uyển cử hành lễ Vía Đức Quan Thế Âm. Quang lâm chúng minh có Chư tôn Đức Tăng tại bổn tự và hơn 200 Phật tử về tham dự.
Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm cao cả vô cùng, đại bi tâm của Ngài rộng lớn vô tận. Phật giáo Đại thừa trên thế giới tôn thờ Ngài là một vị Bồ Tát với đức tánh từ bi.

"Viên thông hiệu quý

Đại sĩ Quán Âm

Mười hai nguyện lớn

Quảng đại cao thâm

Vào nơi khổ hải

Độ khỏi mê tân

Tầm thinh cứu khổ

Chốn chốn hiện thân."

Riêng Việt nam ta là một nước mà tư tưởng Phật giáo đã thấm nhuần gần 2000 năm, triết lý của đạo phật đã in sâu vào tìm thức biết bao thế hệ. Khi nói đến Quan Thế Âm Bồ Tát, người Phật tử thường nghĩ đến lòng từ bi cứu khổ, cứu nạn, Đức Quán Âm vì mong muốn cứu tất cả chúng sanh thoát ra khỏi bờ mê đến bến bờ giải thoát mà Ngài hiện thân ở cõi Ta bà. Hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm được người Phật tử Việt Nam cũng như nhiều Phật tử khác trên thế giới thành kính tin tưởng, tôn sùng và thường nghĩ đến Ngài như là một người mẹ. Vì vậy, Ngài còn được gọi là Mẹ hiền Quan Âm. Tình thương mà Ngài dành cho chúng sanh được ví như tình thương của người mẹ đối với con. Đó là tình yêu thương chân thành, thiết tha nhất mà không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên, Đức Quan Thế Âm hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại, cứu độ cho muôn loài được thoát khỏi mọi khổ đau do nghiệp chướng của chúng sanh đã gây ra trong cuộc sống này. Ngài là vị Bồ Tát có tấm lòng yêu thương chúng sanh vô bờ bến, Ngài luôn thị hiện xoa dịu nỗi khổ, niềm đau cho chúng sanh. Ngài được ví như người mẹ sẵn sàng dang rộng đôi tay, làm chỗ dựa vững chắc cho đàn con thơ dại trước giông bão của cuộc đời. Bồ tát Quan Thế Âm đã trải qua nhiều kiếp tu hành theo các đại nguyện cứu khổ độ sanh, Ngài là vị Bồ tát mang đức tính đại từ bi trong chư vị Bồ tát.