Sáng ngày 27/10/2018 nhằm ngày 19/09/ Mậu Tuất, tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp Hồ Chí Minh.

Nghe theo lời dạy của Hòa Thượng Thích Giác Tuấn Tri sự trưởng Giáo đoàn 6, Thượng tọa Thích Giác Nhuận Tri sự phó Giáo đoàn 6 cùng Chư Tôn Đức Tăng trú xứ tịnh xá Lộc Uyển đã tổ chức lễ vía Quán Âm lúc 8g sáng, hàng trăm Phật tử quy tựu về trì tụng kinh Phổ Môn cũng như tham dự lễ xuất gia của Phật tử Thiện Châu.


Được biết hội đủ nhân duyên Phật tử Thiện Châu đã được Thượng tọa Giác Nhuận chấp nhận làm Thầy thế phát xuất gia, kể từ đây Phật tử Thiện Châu rời bỏ ngôi nhà thế tục để trở thành một tu sĩ gia nhập Tăng đoàn Hệ phái Khất sĩ.


Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi,

Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi,

Nợ trần ngày ấy dứt rồi,
Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành,
Kể ngày ấy vãng sanh xứ Phật,
Học đạo mầu nhiệm mật huyền vi,
Làm tăng ôm bát, đắp y,
Vâng hành pháp báu, giữ trì giới nghiêm.

Chư Tôn Đức Tăng - Ni và gia đình tặng quà chúc mừng chú Thiện Châu đã chính thức gia nhập Tăng đoàn.


Diệu Anh