TK. Minh Điệp

Vào ngày 26/7/2019 (nhằm ngày 24/6/ Kỷ Hợi) nhóm từ thiện “Lộc Uyển Yêu Thương” thuộc Tịnh xá Lộc Uyển do cô giáo Nguyễn Thị Song Thi hướng dẫn và ĐĐ. Minh Điệp làm trưởng đoàn đã hướng dẫn 50 học sinh, sinh viên thực hiện chuyến thiện nguyện phát quà cho các em học sinh khó khăn tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Nhóm từ thiện này thành phần chủ yếu là các em học sinh đang học phổ thông và đại học có nhân duyên được cô giáo Thi hướng dẫn thành lập quỹ từ thiện để phát quà cho các học sinh thuộc diện gia đình nghèo khó ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Trong chuyến cứu trợ này, nhóm từ thiện “Lộc Uyển Yêu Thương” đã phát quà trợ giúp 140 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc, 10 hộ nghèo và 200 phần quà cho các em học sinh gần chùa Vĩnh An thuộc huyện Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận.

- 140 hộ đồng bào dân tộc có giá trị 600.000đ/ phần.

- 10 phần quà cho các hộ nghèo có giá trị 1.500.000đ/ phần.

- 200 phần quà cho các em học sinh có giá trị 300.000đ/ phần.

Tổng giá trị chuyến thiện nguyện là 159.000.000 đồng.

Sau đây là vài hình ảnh chuyến thiện nguyện: