Sáng nay ngày 12/10/2019 nhằm 14/09/ Kỷ Hợi, được sự chỉ dạy từ Thượng tọa Giác Điệp, Thượng tọa Giác Nhuận đã hướng dẫn Chư hành giả thiền tọa và thiền hành khu vực bên dòng suối, cảnh vật hiền hòa, trong vắt.


Một số hình ảnh thiền hành - thiền tọa sáng ngày 12/10/2019

9g sáng cùng ngày Đại đức Thích Minh Sĩ phó thư ký Ban trị sự GHPGVN quận 6, Thư ký Giáo đoàn 6 kiêm quản chúng tịnh xá Lộc Uyển, đương kiêm Giáo thọ sư của khóa tu đã quang lâm đến tịnh xá Ngọc Chơn, Chơn Thành, Bình Phước.

Đại đức chia sẻ với Chư hành giả Ni thời pháp có chủ đề Tình yêu trong mắt người Tu sĩ qua hai thi phẩm của Cố Hòa thượng Giác Huệ, Đại đức Minh Sĩ nhấn mạnh tình yêu của người tu sĩ là một tình yêu cao thượng, nghĩa cử cao thượng đó thể hiện qua sự từ bi và phụng sự chúng sanh. Vì lý tưởng cao đẹp, chúng ta những người tu sĩ phải có tình yêu rộng lớn, một tình yêu vượt biên giới, vượt thời gian để mang sự lợi tha cho mọi người.

Tình yêu của người tu sĩ mang tính chân chính và mang nhiều lợi ích cho chúng sanh, không chỉ là tình yêu mang sự lợi ích cho cá nhân. Tình yêu rộng lớn sẽ là mầm sống để hóa độ chúng sanh, phải có sự hy sinh. Hòa thượng Giác Huệ đã dạy người tu sĩ chúng ta đến hơi thở sau cùng vẫn giữ được lửa tình yêu với chúng sanh, hóa độ được chúng sanh đem lại lợi ích cho mình cho người.


Trưa nay giờ thọ trai Chư hành giả đã đi khất thực hóa duyên trong khuôn viên tịnh xá dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Giác Điệp.14g chiều cùng ngày Chư hành giả được học pháp với Thượng tọa Giác Điệp, đương kiêm Giáo thọ sư khóa tu. Chiều nay Ngài chia sẻ với Chư hành giả về bài kinh Trung bộ số 31, phẩm Tiểu kinh Khu Rừng Sừng Bò. Ngài nói người tu sĩ phải sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau như nước với sữa, sự sống hòa hợp ấy theo tinh thần 6 pháp hòa kính với pháp tu tứ vô lượng tâm: Từ, bi, hỷ, xả. Qua sự tu tập 3 nghiệp “thân, khẩu, ý” của tự thân. Khi 3 nghiệp được thanh tịnh sẽ giữ được giới, nhờ giữ giới nên có định và nhờ tu định nên phát sanh trí tuệ.

Cái pháp siêu việt mà người tu sĩ cần tu tập đó là Giới – Định – Tuệ. Muốn đạt được Giới – Định – Tuệ thì người tu sĩ phải chuyên tâm trong mọi việc làm và tinh tấn trong tu tập hằng ngày, không sống phóng dật thì mới có cuộc sống an vui, hạnh phúc.

Diệu Anh