LU- Vào ngày 26/05/2019, được sự chỉ dạy của TT. Giác Nhuận- Hội trưởng Hội từ thiện tịnh xá Lộc Uyển, Nhóm Lộc Uyển Yêu thương thuộc Hội Từ thiện TX. Lộc Uyển do cô giáo Nguyễn Thị Song Thi làm trưởng đoàn đã đến tịnh xá Ngọc Định, ấp Cà Lăng A, xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để tặng 200 phần quà cho người nghèo và 100 phần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chuyến đi  khoảng 110 triệu đồng. Số tiền này do do sự ủng hộ của các nhà Mạnh Thường quân, phụ huynh học sinh, các em học sinh và chính một phần tiền lương của cô giáo.