Sáng nay, ngày 03/05/2018 nhằm ngày 18/03/Mậu Tuất là ngày tu thứ ba của khóa tu “Tập sống Chung Tu Học” lần II Phân đoàn Ni giới - Giáo đoàn VI. Đại đức Thích Minh Sĩ Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 6, Thư ký Giáo đoàn 6 kiêm quản chúng tịnh xá Lộc Uyển, Giáo thọ sư khóa tu đã chia sẻ với hành giả những điều căn bản sinh hoạt trong Phật giáo.


Chùm ảnh những người con gái Phật đang tọa thiền - thiền hành trong chánh niệm


Đại đức chia sẻ về Phật giáo truyền thừa theo hai đường truyền Nam truyền và Bắc Truyền. Nam truyền được truyền bằng đường biển bắt đầu từ Ấn Độ qua các nước Tích Lan, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, một phần miền Nam của nước Việt Nam bắt đầu từ những thương buôn họ muốn trên tàu buôn họ có những vị tu sĩ thì họ sẽ yên tâm hơn.

Bắc truyền được truyền bằng đường tơ lụa truyền qua một số nước Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một phần miền Bắc nước Việt Nam. Nhưng Việt Nam có ưu điểm dung hòa nét đẹp của hai truyền thống Nam truyền và Bắc Truyền. Đến năm 1944 Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang kết hợp hai mối đạo truyền thống của Nam truyền và Bắc truyền. Tổ lấy những cái đẹp của Nam truyền là đắp y, mang bát theo truyền thống thời Đức Phật, văn hóa ăn chay, phụ từ tử hiếu … ảnh hưởng của Khổng giáo từ Bắc truyền. Đạo Phật Khất sĩ kết hợp dung hòa từ nét đẹp của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền để tạo ra Hệ phái Khất sĩ biệt truyền. Tức là Nối truyền Thích Ca chánh pháp.

Đại đức chia sẻ thế nào là chùa, thế nào là tịnh xá và xuất phát từ đâu? Thế nào là Đền, Miếu, Điện, Đình … Và những vị công thần có công với nước, với dân tộc thì thờ ở đâu? Tại sao Phật lại ở Điện ….

Về y phục: Đại đức chia sẻ ý nghĩa về y hoại sắc của những người đệ tử Phật cũng như y phục của hàng bạch y.


Được biết hôm nay Phật tử Thiện Công đại diện tịnh xá Phước Hưng đã tác bạch sớt bát cúng dường, Chư hành giả đi khất thực trong khuôn viên của tịnh xá Phước Hưng tái hiện lại truyền thống năm xưa của Tổ Sư Minh Đăng Quang.

Chùm ảnh Ban nhà trù đang công quả lo chăm sóc từng miếng ăn, ly nước cho Chư hành giả có sức khỏe yên tâm tu tập


Buổi trưa cùng ngày Sư Thích Minh Toàn theo lời dạy của Thượng tọa Thích Giác Nhuận trùng tuyên lại Chơn Lý số 3 – Bát Chánh Đạo.

Chư hành giả thiền tập theo thời khóa


Theo Diệu Anh (phathocdoisong.com)