Hôm nay, ngày 1/2/2020 nhằm mùng 8/1/ Canh Tý, tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Thượng tọa Giác Nhuận cùng chư Tăng trú xứ tại tịnh xá đã tổ chức trì tụng Dược Sư cầu bình an cho gia đình và tất cả mọi người trên thế giới vượt qua tai nạn cũng như dịch bệnh Corona..


Được biết, hơn 700 Phật tử vân tập trở về tịnh xá để cùng cầu nguyện, trì kinh Dược Sư trong tinh thần tuân thủ việc phòng chống dịch Corona. Từng vị đến bàn tiếp khách được nhận khẩu trang từ Đại đức Minh Sĩ và đeo khẩu trang khi cầu nguyện.Diệu Anh- Ban Truyền thông GĐ.6