Sáng nay, ngày 04/05/2018 nhằm ngày 19/03/Mậu Tuất là ngày tu thứ tư của khóa tu “Tập sống Chung Tu Học” lần II Phân đoàn Ni giới - Giáo đoàn VI. Thượng tọa Thích Giác Nhuận Ủy viên Ban trị sự GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ, phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, Trưởng ban tổ chức khóa tu đã giảng pháp cho hành giả Ni chủ đề: Phương pháp căn bản cho khóa tu Giới - Định - Tuệ trở về nguồn của Hệ phái.


Chùm ảnh Chư hành giả thiền tọa - thiền hành buổi sáng


Ngài nói theo chí nguyện của Tổ là nối truyền Thích Ca chánh pháp, đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Chúng ta là những người thừa hành kế cận truyền trao con đường giáo pháp mà Tổ Thầy đã đi, nên tầm quan trọng của người xuất gia rất lớn, nếu chúng ta không nắm bắt được giá trị căn bản giáo pháp mà Tổ Thầy để lại, thì chúng ta không thực hành được, không có đời sống an lạc giải thoát, chúng ta không thể hướng dẫn được cho các hàng đệ tử mai sau cũng như hàng Phật tử.

Vì thế đời sống của người Tăng lữ phải thực hành quy tắc sống và sinh hoạt của người xuất gia. Là khất sĩ mà không có Giới – Định – Tuệ là người khất cái chỉ như người đi xin ăn mà thôi.

Người tu phải lấy chánh pháp làm đầu, phải có chí nguyện lý tưởng để trở thành một bậc siêu nhân thành tựu con đường đạo quả của Phật, dù chưa đắc quả nhưng chúng ta cũng đi trên con đường Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán.

Ngài khuyên người tu phải nhập chúng Tăng già và giải thoát chỗ ở, sống đời sống khuôn khổ của người xuất gia. Cố gắng tu tập, giữ gìn giới luật niêm mật để có phước báu thù thắng.

Được biết hôm nay Phật tử Thiện Tâm đại diện tịnh xá Phước Hưng đã tác bạch sớt bát cúng dường, Chư hành giả đã đi khất thực trong khuôn viên của tịnh xá Phước Hưng tái hiện lại truyền thống năm xưa của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Buổi chiều cùng ngày ĐĐ. Thích Minh Toàn theo lời dạy của Thượng tọa Thích Giác Nhuận trùng tuyên lại Chơn Lý số 43 – Đạo Phật.

Chùm ảnh tọa thiền - hành thiền chiều ngày thứ 4 của khóa tu.


Theo Diệu Anh (phathocdoisong.com)