Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM) cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thời gian: Ngày 8 đến 17 tháng 6 năm Canh Tý (28/7 – 6/8/2020).

Tập trung: Chiều mùng 7 tháng 6 

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Phúc  - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: HT. Giác Toàn  Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang

Phó Trưởng ban: HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái

Phó Trưởng ban: HT. Minh Hóa - Phó BTS GHPGVN Q. 2, Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang

Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Chánh Thư ký Hệ phái

BAN GIÁO THỌ (Đề tài dự kiến)

* Các chủ đề sau:

1. Phật học phổ thông (quyển 1-4)

2. Luật nghi Khất sĩ

3. Trích giảng Chơn lý

4. Lịch sử Hệ phái và chư Đức Thầy 

5. Chia sẻ đề tài: Lý tưởng của người xuất gia

6. Các khái niệm, phép tắc, uy nghi khi tấn đàn Cụ túc giới Tỳ-kheo

Các vị giáo thọ sư: HT. Giác Toàn, HT. Giác Hà, HT. Giác Pháp, HT. Minh Hóa, TT. Minh Thành, TT. Giác Phổ, TT. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Thắng (sẽ lên lịch cụ thể sau).    

BAN QUẢN CHÚNG

Trưởng ban:             TT. Giác Hoàng

Phó Trưởng ban:    TT. Giác Phổ, TT. Giác Minh, ĐĐ. Giác Phước 

Ủy viên (chư Tăng):            

Đặc trách Sinh hoạt (ăn mặc ở bệnh): ĐĐ. Minh Thái, ĐĐ. Minh Viên. 

Đặc trách Giám thiền: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Tuế.   

Đặc trách Giám học: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Nhãn, ĐĐ. Minh Khải. 

Đặc trách Thư ký: ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Thắng. 

Đặc trách Điển lễ: ĐĐ. Minh Quý, ĐĐ. Giác Ảnh.

Đặc trách công quả: ĐĐ. Minh Đạo 

Ủy viên (chư Ni):

NS. Hạnh Liên, NS. Hòa Liên, SC. Tâm Liên, SC. Thu Liên, SC. Hoa Liên, SC. Định Liên.  

Nay thông báo để các Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự của 6 Giáo đoàn Tăng tập trung về Pháp viện Minh Đăng Quang vào ngày giờ nêu trên để tham dự khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 6 này.

Sự cộng tu của đại chúng và sự hướng dẫn của chư Tôn đức giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp hành giả thăng tiến rất nhiều trên bước đường vun bồi công đức và trang nghiêm tự thân, thắp sáng lý tưởng giải thoát và phụng sự nhân sinh.

Kính thông báo.

TM. BAN THƯ KÝ HỆ PHÁI

Tỳ-kheo Giác Hoàng. 

Nguồn:: daophatkhatsi.vn