Từ ngày 28/05 đến ngày 31/05 (nhằm mùng 06/04 đến ngày mùng 09/04 năm Canh Tý), Hội Từ thiện tịnh xá Lộc Uyển, P.12, Q.6 có tổ chức đi giúp đỡ đồng bào dân tộc ở tỉnh Lâm Đồng và tham quan Tp. Đà lạt. Kính mời quý Phật tử, các Nhà Mạnh Thường quân,... ủng hộ và tham gia chuyến đi.