THÔNG BÁO

1. Vào ngày 20 đến 23 tháng giêng năm Đinh Dậu, Hội Từ thiện TX. Lộc Uyển có tổ chức đi cứu trợ giúp đỡ đồng bào dân tộc ít người và tham quan Đà Lạt. Kính mời Quý Phật tử tham gia và ủng hộ.

2. Vào ngày chủ nhật, mùng một tháng 2 năm Đinh Dậu (26/2/2017), chư tăng TX. Lộc Uyển có tổ chức Lễ tưởng niệm 63 năm, đức Tổ sư Minh Đăng Quang- Người khai sáng ra Hệ phái Khất sĩ vắng bóng. Kính mời Quý Phật tử tham dự.

3. Ngày chủ nhật, mùng 8 tháng 2 năm Đinh Dậu (5/3/2017), chư Tăng TX. Lộc Uyển có tổ chức Lễ tưởng niệm 37 năm- HT. Giác Huệ, Đệ nhất trưởng Giáo đoàn 6 vắng bóng. Kính mời Quý Phật tử tham dự.