GNO - Liên quan tới Thông tư 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội và quyết định thanh tra 2 chùa là di tích tại TP.HCM, lại dấy lên trong dư luận nhiều ý kiến.

Trả lời câu hỏi của Báo Giác Ngộ bên lề nội dung phỏng vấn về việc thực thi các nội dung trong Hiến chương, rằng vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có hiệu lực từ ngày 19-3-2023, và trước chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là sẽ tổng kiểm tra việc quản lý tiền công đức trên toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh. Giáo hội cũng đã có văn bản hướng dẫn, dịp này Thượng tọa có thông tin hoặc lưu ý gì thêm?. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN khẳng định:

- Giáo hội đã làm tất cả những gì cần làm qua các lần góp ý, phản biện với các dự thảo của thông tư này. Ngày 19-1-2023, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, hiệu lực từ ngày 19-3-2023.

Chúng ta cần tôn trọng pháp luật, nghiêm túc thực hiện thông tư này; tuy nhiên, chư Tăng Ni, trụ trì, trưởng ban quản trị các cơ sở tự viện cần nghiên cứu kỹ thông tư, cùng với hướng dẫn của Giáo hội, để nhận thức và có sự tách bạch rõ ràng. Chúng tôi lưu ý là chỉ một số cơ sở tự viện thuộc diện điều chỉnh của thông tư, chứ không phải tất cả các chùa đều phải bị quản lý về tiền công đức.

Tôi cũng xin nhắc lại khẳng định của Bộ Tài chính, rằng “không có nội dung nào quy định về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo”, do đó, nếu có các vấn đề phát sinh, khó khăn, tôi đề nghị chư Tăng Ni, các vị đứng đầu các cấp Giáo hội phản ánh về Hội đồng Trị sự để Giáo hội có sự can thiệp, hướng dẫn kịp thời, tránh những điều đáng tiếc không đáng có xảy ra.


Hoàng Độ/Báo Giác Ngộ

Nguồn: giacngo.vn