Tin & ảnh: Hoài Phong

Một số hình ảnh tịnh xá Lộc Uyển trước thềm Phật đản 15-04 Đinh Dậu: