Ý nghĩa khất thực của hệ phái Khất sĩ
Khất thực là một pháp môn phương tiện để giúp cho những giáo đoàn Sa môn hay những cá nhân Sa môn du hành trong xứ Ấn Độ thời cổ đại có được một đời sống giải thoát, tạo nên tiền đề cho việc tìm cầu chân lý từ thời bình minh của hạnh tha phương cầu đạo hay tha phương hóa đạo...

Đạo phật Khất Sĩ

LỄ TỔNG KẾT THỌ BAT

Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đó mà chúng ta đã bước vào những ngày cuối đông để chuẩn bị đón thêm một mùa xuân mới.

Tin tức

Tiểu sử cố Đại đức Minh Tâm

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni. Kính thưa các cấp chính quyền lãnh đạo địa phương, Kính thưa chư Thiện nam, Tín nữ Phật tử, Đại đức Thích Minh Tâm sau 16 năm an trú trong chánh pháp với cương vị là người xuất gia chân chính có một cuộc đời đạo nghiệp như sau:

Giáo lý

ĐÊM DÀI LẮM MỘNG

Một thời, Thế Tôn trứ ở Vesàli, tại Đại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỳ Kheo:

TIN NỔI BẬT
Tịnh xá Lộc Uyển
Báo giác ngộ online

Góp ý

Họ và tên:
Điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
   
Số lượt truy cập
vistor counter