• Chiếc Áo Cũ Chiếc Áo Cũ

    Câu chuyện được kể lại từ thời Phật giáo Thiền tông hưng thịnh, tức là thời đại Kiếm Thương (Kamukar...