CÁNH CHIM BẠT GIÓ

Tặng bạn Giác Nh…

“Ai đi mải miết trong sương gió

Thỉnh thoảng xin dừng nghe tiếng chuông”


Thuở ấy: bạn lòng quảy bát y

Như chim xòe cánh, cá giương kỳ

Chim kia xòe cánh: bay bay liệng

Cá nọ giương kỳ: lội lội đi.


Trời rộng… lửng lơ đôi cánh nhạn…

Bể sâu thong thả một con Kình…

Tiêu dao: năm, tháng, ngày nhanh nhẹn

Điệp nở, điệp tàn, bốn độ xinh.


Bỗng, cánh chim kia… thôi quạt gió

Đôi kỳ cá nọ: hết giương mau

Chim thôi quạt gió: chim sa lưới

Cá xếp vi, kỳ: cá vướng câu.


Chiều ấy… bạn đi, chiều lá rụng…

Chiều nay… trở lại, điểm heo may

Điệp xưa: rơi đỏ, mừng cho bạn

Nay: khóc con chim sớm lạc loài.


Đây: tả tơi cây, lồng lộng gió…

Sầu! Mây du lịch bốn phương ngàn

Trong sương có kẻ lâm râm nguyện:

… “Cho một con chim sớm gặp đàn”.

Trích trong Giác Huệ thi tập 1