Diệu Anh

Tối qua, 17/11/Đinh Dậu nhằm ngày 03/01/2018 tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6 tổ chức lễ vía Di Đà.

Chứng minh buổi lễ Hòa thượng Giác Tuấn - Trị sự trưởng GĐ 6, trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển; Thượng tọa Giác Nhuận phó trị sự trưởng giáo đoàn VI, phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, cùng Chư Tôn Đức Tăng trú xứ tại tịnh xá đã tiến hành buổi lễ vía Phật Di Đà.

Buổi lễ được tiến hành long trọng và ấm cúng, trong buổi lễ Thượng Tọa Giác Nhuận đã truyền đăng đến cho Chư Tôn Đức Tăng cũng như hàng Phật tử như một biểu hiện của Tăng đoàn hòa hợp, chánh pháp rạng ngời, trên tay mỗi người có 1 ngọn nến cháy sáng như đang nhận ánh sáng trí tuệ từ các vị chư Tôn Đức hàng sứ giả Như Lai, tất cả ánh sáng ấy như chân lý tối thượng chan hòa khắp chốn, thông qua ánh sáng của những ngọn nến thiện thệ A Di Đà vị cha lành của bổn loại như một nghĩa cử chân tình nhằm nhắc nhở rằng ánh sáng của những ngọn nến kia tuy bé nhỏ nhưng cần phải được duy trì và hiện hữu thường xuyên bởi điều đó như là biểu tượng của một nguồn quang minh vô hạn được khởi sinh và lưu xuất trực tiếp từ câu thánh hiệu A Di Đà Phật, ánh sáng ấy như vô lượng quang mà đức thế tôn vẫn ngày đêm nhiếp hộ chúng sanh trong khắp tam thiên, đại thiên thế giới. Ánh sáng ấy biểu trưng cho tình yêu thương cho hào bình nhân loại, mong cầu cho vạn loại sinh linh đừng giết hại lẫn nhau, đừng gây chiến tranh làm đau khổ cho nhau.

 Đại Đức Minh Sĩ cũng nói lên ý nghĩa của buổi truyền đăng tục diệm, buổi truyền đăng tục diệm này cũng như thừa hành nối tiếp chánh pháp kế thừa mạng mạch Phật pháp không cho gián đoạn và mỗi người con Phật chúng ta nên phát nguyện hạnh lợi tha truyền bá khắp chân lý ấy để mọi người thoát khỏi niềm đau đem lại hòa bình và an lạc cho thế giới.

 


Cuối buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Giác Minh đại chúng cùng nhau niệm danh hiệu Phật A Di Đà hơn 1400 người đi thiền hành khắp khuôn viên chùa.