06-05-2022 |


- 10 giờ 30\':  Cúng hội * Ngày 14/04/Nhâm Dần - 19 giờ: Đêm văn nghệ Kính mừng Phật đản - 8 giờ 30\': Cử hành Đại lễ Phật đản (có chương trình riêng) - 19 giờ: Tụng kinh sám hối Kính mời Quý Phật tử tham dự! Danh sách một số  ca- nghệ sĩ tham gia hát cúng dường Đêm Văn nghệ Kính mừng Phật đản: NS Chí Tâm, NSND. Thanh Ngân, các Nghệ sị ưu tú: Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Lam Tuyền, Phượng Loan, Tú Sương, Lê Trung Thảo, Lê Tứ, DVĐA: Minh Luân, Quý Bình, Trí Quang, Trương Minh Quốc Thái, Nghệ sĩ: Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Trinh Trinh, Hà Như, Nhật Thanh, CVVC: Nhật Nguyên, Hồng Yến, Chí Sang, Bình Tinh, Ca sĩ: Chế Phong, Quốc Vũ, Ánh Ngọc, Dương Đình Trí, Nguyễn Khánh Hưng...