Hôm nay, ngày 16/4/2023 nhằm 26/2/Quý Mão, là ngày tu thứ 3 của khóa cũng là ngày kết thúc khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ III năm 2023 do Ban Trị sự Giáo đoàn VI tổ chức tại tịnh xá Ngọc Chơn, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, huyện Bình Phước.Cũng theo thời khóa bắt đầu từ 4g đại chúng đã vân tập đông đủ nơi chánh điện để cùng nhau thực tập thiền tọa và thiền hành. 

Giờ thính pháp hôm nay, Hòa thượng Giác Điệp chia sẻ việc tu học cũng như tán thán công đức Thượng tọa Giác Nhuận Trưởng Ban Khóa tu Giới Định Tuệ đã bỏ qua tất cả mọi nghi thức thông thường, lấy pháp hành để thắp lên ngọn lửa của niềm tin bất diệt và hạnh tinh tấn truyền cho Tăng Ni Giáo đoàn VI theo đúng lời Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: “Người Khất sĩ phải là có thật học, phải đủ đức hạnh, phải có chơn tu mới được gọi đúng danh từ Khất sĩ… Giá trị của người Khất sĩ là mắt tai mũi lưỡi miệng thân ý phải cho trọn lành trong sạch, do nhờ đời trước có tu hiền. Phải là người có tu tập bố thí phước lành không bỏn xẻn; phải là người có nhơn đức biết thương yêu cứu giúp chúng sanh, không tham sân si tật đố ích kỷ tự cao…”. (Chơn lý “Y bát chơn truyền”)

Cũng do hưởng nhờ đạo hạnh và di sản văn chương của đức Thầy Giác Huệ để lại, nên đại chúng Tăng Ni cùng nhau nỗ lực tiến tu đạo nghiệp, trưởng dưỡng tự thân để góp phần trang nghiêm Giáo đoàn, tiếp thêm sự vững mạnh cho xu hướng phát triển chung của Hệ phái trong thời đại mới. Như lời thơ Hòa thượng Giác Huệ đã viết:

Lửa càng cháy, cháy lan tràn cháy mãi

Nước cành dương, càng xối, xối liền tay…

Dù nay, mai, có tiều tụy hình hài

Ta cũng quyết hy sinh cho lý tưởng.


Có tổn tướng, mới đạt thành chí hướng

Có hao hơi, mới thuyết phục quần sinh

Có khẩu khai, mới mong lấp mê tình

Có khí tán, mới tròn xong giác hạnh. (Thuyết pháp – Giác Huệ Thi Tập 1)

Buổi thính pháp đã khép lại thời khóa tu học. Chư hành giả ra về trong tinh thần hoan hỷ như được truyền thêm lửa trên bước đường tu học. Và hẹn cùng nhau tu tập vào ngày 12 – 15/5/2023 nhằm 23 – 25/3/ Quý Mão tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp Hồ Chí Minh.

Tin: Tỳ Kheo Minh Điệp

Ảnh: Diệu Anh