Đại đức Minh Sĩ

Vào ngày 23/06/2019 nhằm ngày chủ nhật 21/05/Kỷ Hợi, Chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển, P.12, Q.6, tịnh thất Kỳ Viên- huyện Bình Chánh do TT. Giác Nhuận, Phó Trị sự trưởng giáo đoàn 6 HPKS làm trưởng đoàn đã hướng dẫn các Phật tử đến thăm và cúng dường trường hạ Tổ đình Minh Đăng Quang tỉnh Vĩnh Long và một số trường hạ ở Tp. HCM như: chùa Tuyền Lâm, Bồ Đề Lan Nhã, tịnh xá Ngọc Phương, Ngọc Phú,…

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi:


Buổi chiều cùng ngày đoàn đã lần lượt đến cúng dường các trường hạ: Chùa Huệ Nghiêm, Chùa Tuyền Lâm, Chùa Bồ Đề Lan Nhã, Tịnh xá Ngọc Phú, Tịnh xá Ngọc Phương, Chùa Giác Lâm