Vào ngày 11/11/2022 nhằm ngày 18/10/ Nhâm Dần tại tịnh xá Trúc lâm, Tân Biên, Tây Ninh khóa tu Giới - Định - Tuệ lần 5 của Giáo đoàn 6 ngày thứ nhất đã diễn ra bắt đầu từ 3g30 sáng.

4g đúng mỗi hành giả bắt đầu cho từng bước đi tỉnh thức, đến 4g15” tất cả hành giả ngồi an trú chánh niệm tỉnh thức … từng khung giờ của thời khoá sống trong chánh niệm đi qua.

9g chư hành giả trở về giảng đường thọ pháp “Không phòng hộ” thuộc kinh Tương Ưng bộ II do thượng tọa Giác Nhuận trình bày, ngang qua bài kinh có dạy:  vị Tỳ kheo sống quá thân cận với Phật tử không phòng hộchư Tỳ kheo khác quở trách, vi Tỳ kheo ấy sanh tâm phẩn nộ không hoan hỷ, rồi chuyện được bạch lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy: thí dụ con mèo không cảnh giác bị con chuột nhắt cắn chết. Cũng vậy chư Tỳ kheo sống không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Các Tỳ kheo ấy bị tham dục não hại đến chết hay gần chết. Do vậy, chư Tỳ kheo phải sống phòng hộ. 

Thương tọa khuyến tấn chư Tăng Ni nên trở về sống chánh niệm tu tập để đạt đến mục đích giải thoát giác ngộ, không nên sống tha hóa, hưởng thụ rồi làm gánh nặng cho Phật tử và bị lệ thuộc vào ngũ dục do không phòng hộ rồi ác ma dẫn dắt vào con đường đau khổ, đọa xứ.

Buổi chiều cùng ngày, Thương tọa Giác Minh trùng tuyên Chơn Lý bài “ Nhập Định của Tổ sư Minh Đăng Quang cho chư hành giả nghe biết cách nhập định an trú chánh niệm.

Sau giờ nghe Chơn lý, chư hành giả tiếp tục với thời khóa, thiền hành, thiền tọa 2 thời chiều và tối tại rừng Sala trong khuôn viên tịnh xá Trúc Lâm.

Rừng thiền, lá phủ xanh xanh,

Rì rào gió thổi, đưa nhành rung rinh

Chim muông hót nhẹ, yên bình

Tỷ kheo ẩn trú nương mình dưới cây.

Phòng tâm hộ ý dựng xây,

Con đường chánh niệm tại đây an lành.

Bát thánh đạo phải thực hành

Đoạn trừ phiền não để thành quả cao.

Tăng đoàn hoà hợp với nhau,

Dựng xây giáo pháp ngày sau thạnh hành.

 

Diệu Anh