GNO - Tại chùa Hoàng Hải (TP.Pohang, Hàn Quốc) đã diễn ra lễ xuất gia gieo duyên cho hơn 40 hành giả trong khóa tu “Nương tựa Tăng-già” vào ngày 28-10 vừa qua.

Trước sự chí thành xin được xuất gia, thọ giới, chư tôn đức Tăng Ni đã cử hành lễ xuất gia cho các hành giả theo nghi thức Phật giáo Bắc truyền.

Sau đó, chư Tăng tác pháp Yết-ma đăng đàn truyền giới cho các giới tử, chính thức bước vào cuộc sống của một tu sĩ.

Dù là xuất gia gieo duyên trong một thời gian ngắn nhưng mỗi hành giả cũng đều ý thức được đây là một cột mốc quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời, nguyện được sống trọn vẹn trong từng thời khắc.

Một số hình ảnh tại lễ xuất gia:

Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 1
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 2
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 3
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 4
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 5
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 6
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 7
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 8
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 9
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 10
Hàn Quốc: Hơn 40 người xuất gia gieo duyên tại chùa Hoàng Hải ảnh 11

Huy Hoàng

Nguồn: giacngo.vn