Sáng nay, ngày 22 tháng 6 năm 2022, nhằm 24/05/Nhâm Dần tại tịnh thất Kỳ Viên, C5/12 thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ tổ chức khoá tu lần 2, trong 3 ngày nhân mùa an cư kiết hạ dành cho các vị trụ trì và Tăng chúng.

Tham dự khoá tu Hoà thượng Thích Giác Điệp, Trị sự phó Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, Phó  Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q6, Phó Trị sự Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh thất Kỳ Viên, cùng 17 chư Tăng và 16 chú huệ, chương trình tu học như lần trước dã đề ra: thiền hành, thiền tọa, nghe pháp, pháp đàm. Cùng sống chung tu học theo Tăng đoàn thể hiện nét sống đẹp, lục hoà.

Buổi sáng Hoà thương Giác Điệp thuyết giảng chủ đề “Thiền học Phật giáo” Ngài trình bày thiền trong Phật giáo gồm có 2

Thiền chỉ: hành giả tu tập về tứ thiền ( sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền) để đạt định tâm, qua 5 thiền chi : tầm tứ, hỷ lạc, tịnh, định, xả, để đoạn trừ có Chánh kiến đoạn trừ kiến hoặc vào sơ quả dự lưu.

Thiền quán: tu tập hành trì về quán tứ niệm xứ ( quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ ). Đoạn trừ tư hoặc: tham, sân, si, mạn , nghi) để chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán.

Chùm ảnh thiền hành, thiền tọa buổi sáng

Buổi chiều là pháp đàm, chư Tăng thảo luận nhiều khía cạnh thực tiễn trong kinh nghiệm tu học như: cách trị hôn trầm, bị tẩu hỏa nhập ma, tâm vọng niệm....vv. Qua sự trao đổi đó đại chúng rút ra nhiều kinh nghiệm trong tiến trình tu tập.

Hình ảnh thiền hành buổi chiều

 

Diệu Anh và Ban truyền thông Giáo đoàn 6