GNO - Sáng 30-11, đông đảo Tăng Ni và Phật tử TP.HCM đã tập trung tại Việt Nam Quốc Tự để cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN trở về từ Hà Nội sau thời gian tham dự, chứng minh Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027).
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, trở thành Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thanh Phong cùng đại diện Ban Thường trực có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất cung đón ngài. Cùng cung đón có ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM và đại diện Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Về đến Việt Nam Quốc Tự, Ban Nghi lễ cung thỉnh ngài an tọa chính tòa tại hội trường lớn. Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch duyên sự, cung tuyên chúc từ, điểm lại hành trạng của Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, bày tỏ lòng tôn kính đối với vị lãnh đạo Giáo hội, ở trong ngôi vị tối cao của Hội đồng Chứng minh vừa suy tôn tại Hà Nội trong Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, ngày 29-11-2022.

Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 2

Cung tuyên chúc từ kính dâng lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Dịp này, Đức Pháp chủ đã có lời huấn thị. Theo đó, ngài niệm Phật, Pháp, Tăng và tôn danh chư vị Tổ sư đã mang giáo lý đạo Phật cùng nếp sống thiền môn đến với đất Gia Định - vùng phương Nam này mấy trăm năm trước.

Ngài đã chia sẻ về những giai đoạn thăng trầm trên hành trình hành đạo, thiện duyên của cá nhân, sự mầu nhiệm của Phật pháp và hạnh Bồ-tát theo kinh Pháp hoa. Dù ở vai trò nào, học hạnh của tiền nhân, ngài luôn tâm nguyện dùng tất cả hiểu biết và kinh nghiệm của mình để phục vụ Đạo pháp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc lại những lời dạy của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận qua các lần tham vấn đề công việc hoằng pháp thời gian đầu sau khi GHPGVN thành lập (1981). “Tăng Ni cần có giới, có định, có tuệ, có thấy biết được sự thật để ứng xử cho phù hợp trên con đường hành đạo”, ngài nhấn mạnh.

Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 3

Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Văn phòng II Hội đồng Chứng minh, Ban Cố vấn và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tác bạch

Ngài khuyến tấn Tăng Ni cần nỗ lực tu hành đúng Chánh pháp, làm những việc đem lại lợi lạc cho số đông, như đã từng có, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát ở TP.HCM.

Đức Pháp chủ chia sẻ về tình cảm sâu sắc, nhận định rất đáng trân trọng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trong những lần gặp gỡ, thăm viếng, đặc biệt tại các cuộc gặp trong và sau Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội vừa qua. Ngài kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện được nhiều Phật sự, đóng góp thiết thực hơn nữa cho dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển.

Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 4

Chư Tăng Ni thành kính đón nhận lời khai thị của Đức Pháp chủ

“Tôi mong quý vị nỗ lực, đem hết tâm lực, trí lực của mình phát huy để làm những gương sáng cho con nhà Phật. Cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý vị luôn an lành trên con đường hoằng truyền Chánh pháp, phổ độ chúng sanh”. Đức Pháp chủ huấn thị và có lời cầu nguyện và chúc an lạc đến chư Tăng Ni, Phật tử.

Dịp này, chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự TP, lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Dân vận Thành ủy TP, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và các ban, ngành đã dâng hoa cúng dường lên Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN.

Được biết, theo Quy chế hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN tu chỉnh lần thứ nhất, thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Văn phòng Đức Pháp chủ sẽ đặt tại Việt Nam Quốc Tự.

Giác Ngộ TV thực hiện

Hình ảnh do PV Báo Giác Ngộ ghi nhận:

Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 5
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 6
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 7
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 8
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 9
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 10
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 11
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 12
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 13
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 14
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 15
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 16
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 17
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 18
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 19
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 20
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 21
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 22
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 23
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 24
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 25
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 26
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 27
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 28
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 29
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 30
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 31
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 32
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 33
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 34
Tăng Ni, Phật tử TP.HCM cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 35
Đông đảo Tăng Ni, Phật tử đã về Việt Nam Quốc Tự cung đón và lắng nghe huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Nguồn: giacngo.vn