GNO - Tối 16-5 (16-4-Nhâm Dần), chư Tăng trực 6 giáo đoàn thuộc Hệ phái Khất sĩ đã vân tập tại pháp viện Minh Đăng Quang - TP.Thủ Đức (TP.HCM) trang nghiêm làm lễ tác pháp An cư kiết Phật lịch 2566 biệt truyền hệ phái.
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

Chứng minh lễ tác pháp có Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Giác Ngộ, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Minh Bửu, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Giáo phẩm kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái; Hòa thượng Giác Phùng, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III, cùng chư Tăng trực thuộc 6 giáo đoàn.

Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 2

Quang cảnh lễ tác pháp biệt truyền hệ phái Khất sĩ

Được biết, sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 không tổ chức an cư tập trung, năm nay Hệ phái Khất sĩ tổ chức an cư tập trung tại pháp viện Minh Đăng Quang với 74 hành giả, gồm 45 Tỳ-kheo, 29 Sa-di. Tại Tịnh xá Trung Tâm, chư Tăng an cư tại chỗ với số lượng là 30 vị gồm 28 Tỳ-kheo, 2 Sa-di.

Tại thiền đường, chư Tăng trang nghiêm lễ Phật, lễ Tổ và tụng kinh, sau đó toàn thể đại chúng đảnh lễ chư tôn đức Trưởng lão Hòa thượng chính thức làm lễ tác pháp an cư biệt truyền hệ phái.

Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 3

Hòa thượng Thích Giác Toàn ban đạo từ

Tại lễ tác pháp, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã có lời đạo từ đến toàn thể đại chúng. Theo đó, Hòa thượng khuyến khích tất cả nỗ lực, tinh tấn tu tập, trau dồi Giới - Định - Tuệ. Hòa thượng cũng mong mỏi hành giả sẽ sống đúng theo truyền thống an cư của Phật Tăng xưa và lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, xứng đáng là Thích tử Như Lai, một người con trò trong giáo pháp Khất sĩ.

Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 4
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 5
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 6
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 7
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 8
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 9
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 10
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 11
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại pháp viện Minh Đăng Quang ảnh 12

Lễ tác pháp an cư của chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tại pháp viện Minh Đăng Quang

Ban TTTT Hệ phái Khất sĩ

Nguồn: giacngo.vn