GNO - Sáng ngày 2-4-2024, tại Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM), Đức Pháp chủ đã chủ trì phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để xem xét, phê chuẩn danh sách tấn phong giáo phẩm do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đệ trình.

Tham dự phiên họp có Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Thích Đức Nghiệp; Chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực.

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN sáng 2-4-2024

Quang cảnh buổi họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN sáng 2-4-2024

Tham dự còn có chư vị giáo phẩm Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN.

Phát biểu khai mạc, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN có lời thăm hỏi chư tôn Trưởng lão, bày tỏ niềm hoan hỷ khi thấy sự hiện diện của chư vị dù tuổi cao, ở các tỉnh thành xa, vẫn trở về Việt Nam Quốc Tự - TP.HCM tham dự phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh vì Phật sự quan trọng và những quan tâm sâu sắc đối với Giáo hội.

Ngài cũng cho biết nội dung chính của phiên họp nhằm xem xét tờ trình của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư về việc tấn phong giáo phẩm do Hội nghị kỳ 3 - khóa IX trình ngày 15-1-2024 và các tờ trình bổ sung ngày 11-3-2024, 22-3-2024.

Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, bằng Tăng sự yết-ma, chư tôn Trưởng lão đã thống nhất đặc cách một trường hợp và từ chối 6 trường hợp thiếu điều kiện tấn phong theo quy định của Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự T.Ư hiện hành.

Như vậy, chư tôn Trưởng lão đã biện sự tác pháp cấp Giáo chỉ cho 17/19 vị tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, 76/77 vị tấn phong Thượng tọa, 25 vị tấn phong Ni trưởng và 199/202 vị được tấn phong Ni sư, căn cứ danh sách đệ trình của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư.

Chư vị Phó Pháp chủ tham dự

Chư vị Phó Pháp chủ tham dự

Dịp này, chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã xem xét các tờ trình của Hội đồng Trị sự trách nhiệm được Hiến chương quy định; các ngài cùng thảo luận, cho ý kiến và thống nhất các biện pháp trước một số vấn đề, hiện tượng đáng quan tâm liên quan tới tu sĩ Phật giáo, sự thay đổi hệ phái tùy tiện, các hiện tượng biến tướng mang màu sắc Phật giáo và trách nhiệm cụ thể của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự trong việc quản lý Tăng Ni, hoằng pháp cho tín đồ…

Xem xét tờ trình của Hội đồng Trị sự, chư tôn Trưởng lão cũng đã biện sự tác pháp, đồng thuận việc đề cử Trưởng lão Hòa thượng Tăng Nô (tỉnh Sóc Trăng), Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, lên ngôi vị Phó Pháp chủ. Nghi thức suy tôn sẽ được tiến hành theo quy định của Hiến chương tu chỉnh lần thứ VII và Nội quy hoạt động của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư vị giáo phẩm tham dự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư vị giáo phẩm tham dự

Chư Trưởng lão các truyền thống, hệ phái
Chư Trưởng lão các truyền thống, hệ phái
Chư vị Trưởng lão tham khảo tài liệu trước phiên họp

Chư vị Trưởng lão tham khảo tài liệu trước phiên họp

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh bạch trình các tờ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự lên Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh bạch trình các tờ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự lên Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh

Bằng Tăng sự yết-ma, chư tôn Trưởng lão đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất giải pháp trước một số nội dung, tờ trình và vấn đề cần quan tâm

Bằng Tăng sự yết-ma, chư tôn Trưởng lão đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất giải pháp trước một số nội dung, tờ trình và vấn đề cần quan tâm

Chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh trước sảnh Việt Nam Quốc Tự

Chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh trước sảnh Việt Nam Quốc Tự

Đức Văn - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Nguồn: giacngo.vn