Sáng qua, ngày 23/8/2023 nhằm mùng 8/7/Quý Mão. Nhân mùa Vu lan, mùa hiếu hạnh Hội mùng 8 đã trở về tịnh xá Lộc Uyển 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Tp HCM dâng y ca sa đến hơn 20 chư Tăng trú xứ tại bổn tự.Được biết, Hội mùng 8 do các Phật tử của tịnh xá thành lập hơn 20 năm. Mùng 8 mỗi tháng Hội lại trở về tịnh xá để sớt bát cúng dường. Theo thông lệ hằng năm vào ngày mùng 8 tháng 7 chú Minh Tâm trưởng Hội đã cùng các hội viên vân tập về tịnh xá Lộc Uyển để dâng y ca sa đến chư tôn đức Tăng. Đây là một nét đẹp của hàng Phật tử tại gia, gieo duyên và hộ trì Tam bảo.

Trong buổi lễ dâng y Thượng tọa Giác Nhuận chứng minh và sách tấn cho Hội, Ngài tán thán sự tinh tấn và chúc tất cả Phật tử thành viên của Hội được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ.


Diệu Anh