GNO - Sáng nay, 12-7-Quý Mão, tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thành kính đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, cùng chư vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh sau lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Khánh tuế Đức Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh GHPGVN ảnh 1

Hòa thượng Thích Lệ Trang đại diện toàn thể chư Tăng tác bạch, dâng lời khánh tuế

Sau lễ tác pháp Tự tứ của chư Tăng, tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đại diện tác bạch, dâng lời khánh tuế bày tỏ chí thành lòng biết ơn đối với Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN; chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM... "Kính nguyện ba ngôi Tam bảo chở che cho Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cùng chư tôn giáo phẩm luôn pháp thể khinh an, sở hành thư thái, thọ mạng vô cùng, pháp âm vô tận để làm điểm tựa cho Phật giáo đồ Việt Nam cũng như toàn thể Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM", Hòa thượng bày tỏ.

Khánh tuế Đức Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh GHPGVN ảnh 2

Đức Pháp chủ huấn thị đến chư Tăng, Ni GHPGVN TP.HCM sau lễ Tự tứ mãn hạ

Đức Pháp chủ GHPGVN đạo từ trước toàn thể đại chúng. Ngài chúc mừng đến tất cả chư tôn đức Tăng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện có thêm một tuổi đạo, có đầy đủ sức khỏe và trí tuệ trong đời sống tu tập và hành đạo.

"Thêm một tuổi đạo đồng nghĩa với việc trí tuệ và đạo đức được tăng trưởng, để cái thấy sáng hơn, sự biết sâu hơn trước các sự vật, diễn biến của đời sống. Đó là điều quan trọng trong đời sống của người tu", Đức Pháp chủ huấn thị.

Nhân dịp tưởng niệm húy nhật cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, Đức Pháp chủ nhắc lại lịch sử pháp nạn năm 1963, về sự hình thành Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo, do cố Đại lão Hòa thượng làm Chủ tịch, cùng lịch sử việc xây dựng và đặt tên ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự, đặt nền móng cho sự phát triển của Phật giáo TP.HCM ngày nay.

Đức Pháp chủ huấn thị nhấn mạnh những đóng góp to lớn của chư vị tiền bối trong các giai đoạn lịch sử, nhắn nhủ đến chư tôn đức GHPGVN TP.HCM tu tập trong tinh thần hòa hợp, cùng mục tiêu đóng góp, xây dựng phát triển Phật giáo chính là cách tri ân tốt nhất đối với các bậc tiền nhân.

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Nguồn: giacngo.vn