Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm Mậu Tuất (13/05/2018), tại đạo tràng tịnh xá Trúc Lâm, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  tổ chức Lớp Thọ bát quan trai cho Phật tử tu học 1 ngày.  Đại đức Thích Minh Dẫn hướng dẫn Phật tử kinh hành niệm Phật, ngồi thiền,... Về phần thuyết giảng giáo lý, Đại đức Thích Minh Sĩ đã trình bày câu Pháp cú số 13 và 14.

" Như mái nhà vụng lọp

Mưa liền xâm nhập vào

Cũng vậy tâm không tu

Tham dục liền xâm nhập"

Pháp cú số 13

"Như mái nhà khéo lợp

Mưa không xâm nhập vào

Cũng vậy tâm khéo tu

Tham dục không xâm nhập"

Pháp cú số 13

Số lượng Phật tử tham dự khoảng 80 người.