Chùm ảnh khâu chuẩn bị đón xuân Canh Tý 2020 của tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6. .Diệu Anh- Ban Truyền thông giáo đoàn 6