Vì cảm nhận được lợi ích của giáo lý cao siêu chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thừa từ đời này sang đời khác nên Tổ sư Minh Đăng Quang đã thuyết minh lại cho diệu pháp thiêng liêng này thêm phần sáng tỏ, hầu dìu dắt hàng đệ tử và chúng sanh thấy rõ ràng con đường cần đi và phải đi, đặng đạt tới bến bờ giải thoát. Nên chỉ trong thời gian ngắn sau khi chứng ngộ đến khi vắng bóng Tổ sư đã dày công nghiên cứu để lại cho đời bộ Chơn lý khất sĩ

Với tâm từ ái bi mẫn bao la, Tổ sư đã thắp lên ngọn đuốc soi rõ cho hàng đệ tử và chúng sanh thấy rõ, đây là con đường đặc biệt tối thiện có hoa thơm Bát-nhã, có cỏ ngọt Chân như, có tàng cây Pháp bảo, được nuôi dưỡng bằng cội gốc Giới, Định, Huệ đêm ngày che mát và tỏa hương đạo vị thơm ngát, khiến cho người đi vào con đường ấy luôn cảm nhận được sự an lạc hạnh phúc, không còn phải lo sợ những ưu phiền khổ não bám chặt đeo chằng, mà tự tại an nhiên nhìn thẳng và bước thẳng, không còn phập phồng lo sợ lỡ bước sai đường lạc vào chốn luân hồi thống khổ.

Nhân Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng được tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng Quang, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; chư Tôn đức Giáo phẩm – Ban Tổ chức Đại lễ tổ chức chương trình TRÙNG TỤNG CHƠN LÝ, nhằm khích lệ Tăng Ni trẻ, hàng hậu học suy ngẫm lời dạy của đức Tổ sư đã được ghi lại trong bộ Chơn lý.

HT. Giác Pháp, HT. Giác Minh, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Minh và ĐĐ. Giác Hoàng
đồng chủ trì chương trình Trùng tụng Chơn lý

Chương trình này khởi nguồn từ nhiều thập niên trước và đánh dấu rõ nét từ năm 2014, khi Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM) tổ chức Lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Kể từ đó, mỗi năm Hệ phái và Giáo đoàn III tổ chức khóa tu BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH, đều có chương trình này và được nhiều Tăng Ni trẻ hưởng ứng.

Kết quả là trong khoảng thời gian 5 năm nay, có vị thuộc 1-2 bài, hoặc 5-7 bài, có vị đã ghi nhớ tích lũy được 10 bài. Năm nay, được sự chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chương trình này được thực hiện với thời lượng 90 phút, từ 18g - 19g30, ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (2019).

Trong chương trình lần này đăng ký trùng tụng gồm: 25 vị (Giáo đoàn III: 2 vị; Ni Giáo đoàn I: 8 vị; Ni Giáo đoàn III: 7 vị; Ni Giáo đoàn IV: 8 vị. Trong đó Tỳ-kheo: 2 vị, Tỳ-kheo-ni: 7 vị; Thức-xoa: 5 vị; Sa-di-ni: 6 vị; Tập sự: 4 vị; Cư sĩ nữ: 1 vị).

Danh sách đăng ký trùng tụng Chơn lý, cụ thể:

1. TK. Giác Minh Phong (GĐ.III): 1/ Võ trụ quan; 2/ Thập nhị nhân duyên; 3/ Bát chánh đạo; 4/ Tánh thủy; 5/ Trên mặt nước; 6/ Học để tu; 7/ Khổ và Vui.

2. TK. Giác Minh Mẫn (GĐ.III): Võ trụ quan.

3. SC. Tuyền Liên (Ni GĐ.IV): 1/ Võ trụ quan; 2/ Ngũ uẩn; 3/ Lục căn; 4/ Thập nhị nhân duyên; 5/ Bát chánh đạo; 6/ Có và Không; 7/ Sanh và Tử; 8/ Y bát chơn truyền; 9/ Học để tu; 10/ Hòa bình.

4. TKN. Liên Phước (Ni GĐ.III): 1/ Võ trụ quan; 2/ Có và Không; 3/ Khuyến tu; 4/ Đi tu; 5/ Khổ và Vui.

5. Tập sự Liên Trúc (Ni GĐ.I): 1/ Chánh pháp; 2/ Học để tu; 3/ Tu và Nghiệp.

6. Thức-xoa Liên Vân (Ni GĐ.IV): 1/ Võ trụ quan; 2/ Ngũ uẩn.

7. SDN. Liên Triết (Ni GĐ.III): 1/ Võ trụ quan; 2/ Khất sĩ.

8. Tập sự Liên Châu (Ni GĐ.I): 1/ Thập nhị nhân duyên; 2/ Trên mặt nước.

9. SC. Thuận Liên (Ni GĐ.I): Thập nhị nhơn duyên.

10. SC. Bảo Liên (Ni GĐ.I): Bát chánh đạo.

11. SC. Phát Liên (Ni GĐ.I): Khất si.

12. SC. Liên Hiếu (Ni GĐ.IV): Chánh pháp.

13. TKN. Liên Tỷ (Ni GĐ.III): Võ trụ quan.

14. Thức-xoa Hiệp Liên (Ni GĐ.IV): Võ trụ quan.

15. Thức-xoa Liên An (Ni GĐ.IV): Học để tu.

16. Thức-xoa Liên Bình (Ni GĐ.IV): Thần mật.

17. Thức-xoa Liên Sơn (Ni GĐ.III): Khất sĩ.

18. SDN. Liên Nguyện (Ni GĐ.IV): Thần mật.

19. SDN. Liên Thảo (Ni GĐ.IV): Tánh thủy.

20. SDN. Liên Viên (NiGĐ.III): Học để tu.

21. SDN. Liên Đạo (Ni GĐ.III): Nhập định.

22. SDN. Liên Nhuận (Ni GĐ.III): Số tức quan.

23. Tập sự Liên Khiết (Ni GĐ.I): Võ trụ quan.

24. Tập sự Liên Mẫn (Ni GĐ.I): Võ trụ quan.

25. Phật tử Mỹ Hương (Ni GĐ.I): Bài học cư sĩ.

Tăng Ni trẻ tham dự trùng tụng Chơn lý

Tăng Ni đồng tụng bài Vũ trụ quan

NT. Hiệp Liên, NS. Tuệ Liên đồng chủ khảo

HT. Giác Pháp nhận xét đúc kết chương trình